?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מאמרים וטורים

הטבות למוסדיים שישקיעו בבנייה למגורים - צעד בכיוון הנכון

316205 2162408735601 1897475531 n new

ערבות הדדית היא הפיתרון המלא למצוקת הדיור

מן העיתונות: ועדת הכספים אישרה הטבות לקופות גמל שישקיעו בדירות להשכרה || הזכאות להטבה תינתן למי שישקיע בבניית מתחם של 100 דירות להשכרה לפחות באזורים מוגדרים במרכז הארץ ושל 50 דירות להשכרה בפריפריה.

  • מאת: אופיר לוי | רואה-חשבון ומנהל כספים,חבר הצוות הכלכלי בתנועת הערבות


יוזמה ברוכה.

עיתוי טוב למשקיעים המוסדיים

המשקיעים המוסדיים היום במצוקה ורעבים לעיסקאות סולידיות עם תשואה טובה, עבור תיק החיסכון הפנסיוני שהם מנהלים עבורנו.

המניות - מסוכנות, האג"ח הקונצרני תנודתי מאוד

השקעה בפרוייקטים להשכרה למגורים היא בהגדרה השקעה סולידית הרבה יותר מהשקעה בבורסה, או אפילו בנדל"ן מניב מסחרי. בעוד הנדל"ן המסחרי תנודתי ותלוי במחזוריות העסקית, בתוצאות הכספיות של פירמות, בצריכה הפרטית ובצמיחה במשק, נותר שוק ההשכרה למגורים אטרקטיבי.

עיתוי טוב עבור שוכרי הדירות

יש בישראל מחסור בדירות להשכרה, במיוחד באזורי ביקוש ובמקרים רבים גם בפריפרייה.
25% מאזרחי ישראל מתגוררים בדיור בשכירות!

המשבר הכלכלי ומחירי הדירות המאמירים, מקשים מאוד על רכישת דירה, במיוחד עבור זוגות צעירים ומשפחות מההשכבות החלשות.

הביקוש גבוה ונמצא במגמת עלייה ואילו ההיצע של דירות להשכרה גדל בקצב נמוך משמעותית מהביקוש והתוצאה - עלייה בשכר הדירה.

עיתוי טוב לציבור המשקיעים - לכולנו

תשאלו את עצמכם, איך זה קשור אליי? גם אם אינכם שוכרים דירה, בהחלט ייתכן שהילדים שלכם שוכרים אותה, או ישכרו דירה בעתיד.
בנוסף, המשקיעים המוסדיים מנהלים את הכסף שלנו. השקעה בפרוייקטים סולידיים שכאלו, תשביח את תיק ההשקעות שלהם, כלומר - את החיסכון הפנסיוני של כולנו.

והמדינה תרוויח?

מדינת ישראל תרוויח, משילוב של גורמים רלוונטיים רבים:
א. מדד הדיור, שמשקלו למעלה מ-20% ממדד המחירים לצרכן (אינפלצייה) עלה בשנים האחרונות בשיעור גבוה בהרבה מהמדד הכללי, כל גידול בהיצע הדירות להשכרה יסייע בבלימת הלחצים האינפלציוניים.
ב. מצוקת הדיור עולה למדינה כסף ומגדילה את הפערים הכלכליים והחברתיים בישראל.

סה"כ, כולם מרוויחים מהצעד הזה ואנו בהחלט מברכים עליו, למרות שעוד ארוכה הדרך ממנו ועד להוזלה משמעותית של מכירי השכירות בישראל והגשמת חזון דיור בר השגה, בשכירות ו/או בבעלות, לכל אזרחי ישראל.

אז זהו, נגמרו הבעיות?

כמובן, שזה לא יפתור את המשבר הכלכלי ואת הקרע החברתי, שמקורם בסיבות שורשיות הרבה יותר ובראש והראשונה באופן בו אנו מתייחסים ומתקשרים זה עם זה.

בפרספקטיבה הזו, תחילת הטיפול בנושא הוזלת מחירי השכירות, היא בחזקת טיפול במצוקות המיידיות של אזרחי ישראל. זהו הרובד הראשוני והמידי בו דוגלת תנועת הערבות, בנושא הדיור ובנושאים קריטיים נוספים כמו שירותי בריאות, מצוקת מזון וחינוך חינם לילדים.
לצד טיפול מיידי של המדינה, ראוי שיתנהל תהליך נוסף, שיח ציבורי חדש בנושאי הליבה של החברה והכלכלה הישראלית, במטרה לגבש, מתוך הסכמה רחבה, סדר עדיפויות לאומי חדש, המתאים לנסיבות חיינו, תוך חתירה ליחסים של הקשבה, התחשבות ונטייה לאיחוד השורות ולחיבור בינינו.

לאף אחד משני הרבדים האלה, המיידי והתשתיתי, אין זכות קיום בפני עצמו.
שניהם, צדדים שונים של אותו המטבע.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך