?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מאמרים וטורים

האנושיות של קרנות הפנסיה כמודל כלכלי מוצלח לערבות הדדית. חלק א'.

shutterstock 68093107 1 new


דוגמה חיה לשווי הכלכלי האדיר של ערבות הדדית בינינו

מאמר א'|| מאמר ב'

מן העיתונות: האנושיות של קרנות הפנסיה משחקת לטובת המבוטחים - וגם משרתת את האוכלוסייה כולה. שנים רבות חשב כך גם האוצר. לא בטוח שהוא חושב כך גם כיום.

  • מאת: גיא יצחקוב דוקטוראנט למנהל עסקים האוניברסיטה העברית, חבר הצוות הכלכלי בתנועת הערבות.

לא פשוט לחזור ולהסביר שערבות הדדית משתלמת לכולנו ושמגולם בה שווי כלכלי אדיר, כזה שיכול להוזיל את יוקר המחייה, לאזן את תקציב המדינה, לרתום את קשרי הון-שלטון לטובת האינטרס הכללי במקום הפרטיקולרי, לחסל את חוסר הביטחון התזונתי, לצמצם דרמטית את הפערים החברתיים ולשנות את השיטה הכלכלית כולה, משיטה אכזרית, משעבדת ועוינת, לשיטה המשרתת אותנו,יציבה, שפויה ומאוזנת.

קל להדגים, כי משטר צנע לא עזר ולא יעזור,כתבנו על כך במאמר נפרד.

המשבר הכלכלי הנוכחי הוא בן 5 שנים והוא החליש מאוד את כל כלכלות העולם.

משטר צנע משול לכימותרפיה, אך המצב החברתי והכלכלי עד כדי כך גרוע, שאנחנו לא נשרוד אותו.

בישראל, הגזירות המתוכננות בתקציב 2013, מבית המדרש הניאו-ליברלי, אינן משולות לצנע של ממש, אך הן כן מבשרות פגיעה אנושה במדיניות הרווחה, בתקציבים החברתיים, אפילו בקצבאות הילדים ובדמי ההבראה לעובדים קשי יום.
האם החברה הישראלית ובמיוחד השכבות החלשות ומעמד הביניים יעמדו בהן?

כנראה שכן, כי אנחנו עם חזק ולא מפונק, אבל התוצאה תהיה גידול בפערים וכניסה למצב כלכלי הישרדותי-הכרחי בלבד.

אם ניכנס ל"בונקר" כזה, נצמצם את הקניות למינימום, נהדק את החגורה, עסקים ייפגעו ויאלצו לפטר עובדים ועלול להיווצר כאן כדור שלג מסוכן.

להבדיל, קשה להגיד שמדיניות התמריצים הנדיבה, המונהגת בארה"ב מאז 2008 הצליחה להבריא את הכלכלה.

התמונה הכלכלית-חברתית בעייתית מאוד והיא ממשיכה לאתגר את הדיסציפלינות הכלכליות הנוכחיות. בכירי הכלכלנים בעולם מודים בכך בפה מלא.

רבים למדו להעריך את העובדה שצריך לנסות גם ערבות הדדית, כיון שהיא מתבקשת מאותה תלות הדדית חזקה וברורה המאפיינת אותנו את העולם הגלובלי והמקושר.

נשמע הגיוני, שאם נסגור את הפער בין היחסים השבורים הנוכחיים בינינו,המאופיינים בכוחניות, דרוויניזם כלכלי וחברתי, יריבות, אטימות ואדישות,לבין היחסים המתבקשים מכך שכולנו בסירה אחת, תלויים זה בזה אפילו בעל כורחנו, נרגיש מייד הקלה דרמטית במשבר, בכל התחומים.

במקום לשחות נגד הזרם, נשחה איתו וכל מערכות החיים, המבוססות על קשרי גומלין אנושיים, לרבות הכלכלה, יקבלו צורה חדשה.

אבל כולם שואלים אותנו ואת עצמם, האם זה ריאלי?

האם זה פיתרון פרקטי? על כך בחלק ב' של המאמר.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך