?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מאמרים וטורים

פרישת קדימה - מכה קשה לכלכלה ולחברה בישראל. חלק ג'

shutterstock 42447736 new
פרישת קדימה – מכה אנושה לכלכלה ולשוק ההון

מאמר א' | מאמר ב' | מאמר ג'

השילוב של הכפלת יעד הגירעון ל- 2013 + קואליצייה קטנה וריח של בחירות באוויר הוא מתכון להתאבדות קולקטיבית של הכלכלה והחברה בישראל.

קואליצייה צרה = אסון לאומי, חברתי וכלכלי

השילוב הזה של הכפלת יעד הגירעון ל- 2013 + קואליצייה קטנה וריח של בחירות באוויר הוא מתכון להתאבדות קולקטיבית של הכלכלה והחברה בישראל.

- תגידו שלום להמשך היישום של המלצות וועדת טרכטנברג

- תגידו שלום להקטנת הפערים הכלכליים בחברה הישראלית

- תגידו שלום לגירעון של 3% וברוך הבא לגירעון של 4% ומעלה, על כל המשתמע מכך

- תגידו שלום ליישום המלצות וועדת הריכוזיות

- תגידו שלום לאימוץ המלצות הוועדה לבחינת קשרי הון-שלטון

- תגידו שלום לרפורמות מבניות הכרחיות בענף הבנקאות, הביטוח והמשקיעים המוסדיים

- תגידו שלום לסולידריות חברתית, שאיחדה לרגע קט, אזרחים מכל גווני הקשת הפוליטית

- תגידו שלום לאחריות התקציבית וברוכה הבאה למדיניות כלכלית אופורטיוניסטי

- תגידו שלום לתקציב 2013, שאמור היה לשקף את סדר העדיפויות הלאומי החדש וברוך הבא לתקציב על בסיס תקציב 2012, שאינו מתאים לחלוטין למציאות אליה צועדת ישראל ב-2013 .

- תגידו שלום לתקווה לשיפור במצב הכלכלי והחברתי וברוך הבא לייאוש ולשנאה

- תגידו שלום לסיבוב הפרסה, החלקי, שהממשלה החלה לבצע מהאידיאולוגיה הניאו-ליברלית שלה

- וכמובן – תגידו שלום לגזירות הכלכליות שבדרך: העלאת מסים ישירים ועקיפים, הקפאת תקציבים ופרוייקטים חברתיים וקיצוץ רוחבי עמוק בתקציב המדינה.

גזירות כלכליות ללא חזון חברתי = אי יציבות חברתית ומחאה אלימה

כל עוד הייתה קואליצייה רחבה, שתמכה ברפורמות רבות במשק ופעלה לצימצום פערים כלכליים וחברתיים, יכולנו לקבל בהבנה יחסית את הגזירות, כרע הכרחי.

בנוסף, אפשר להטיל גזירות תוך שילוב רפורמות וחשיבה מקורית, או לחילופין להיצמד לשיטה הקיימת ופשוט להעלות מע"מ ולייקר ב-1% את מס ההכנסה.

שני הצעדים הרפלקסיביים האלה הם מכה ניצחת לשכבות החלשות ולמעמד הביניים.

להבדיל,יכלה הייתה ממשלה רחבה להטיל מס עשירים שתרומתו החברתית העקרונית לצדק חברתי, חשובה הרבה יותר מתוספת ההכנסות שיביא לקופת המדינה. ממשלה רחבה הייתה יכולה גם להטיל מס ירושה על ירושות גדולות במיוחד, כנהוג בחו"ל ועוד צעדים רבים הכרוכים ברפורמות מס.

אבל אם תיקחו את התקווה לשינוי אמיתי ותשאירו אותנו רק עם הגזירות עצמן והפחדות כמה עוד יהיה פה גרוע אם לא נהדק את החגורה באגרסיביות – תקבלו מתכון בטוח למחאה חברתית מרירה, קיצונית הרבה יותר ולצערנו גם אלימה, בסדרי גודל שונים לחלוטין משהכרנו בעבר.

בשורה התחתונה

שוב, מחנאות, אינטרסים צרים וקרבות אגו, ניצחו את ההיגיון הבריא ואת הצורך להגיע בינינו להסכמה לאומית רחבה,אודות הבעיות האמתיות, סדר העדיפויות הכלכלי-חברתי החדש שצריך לגבש והדרכים ליישומו.

את טיפול השורש שהחברה והכלכלה הישראלית זקוקים לו, במקום הפלסטרים בהם מטפלים אצלנו בפצעים פתוחים, אפשר לעשות רק מתוך התקרבות, הקשבה, התחשבות, איחוד כוחות וערבות הדדית בינינו.

הלילה, לא רק פישר ישן פחות טוב. כל מי שדואג לחברה הישראלית, לכלכלתה ולעתידנו - צריך להיות מודאג מאוד וחשוב שישמיע את קולו.

  • מאת: עו"ד דנה סרבי קובלסקי, LLM במשפט פיננסי,חברת הצוות הכלכלי בתנועת הערבות

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך