?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מאמרים וטורים

המחירים זינקו - השכר נשחק: זוג צעיר צריך 250 משכורות לקנות דירה בת"א - פי 2 מ-2004

shutterstock 70646713 new

המרכיב האנושי אחראי להתייקרות במחירי הדירות והוא גם זה שכעת, מסוגל להחזיר אותם לשפיות

דיור בר השגה, בשכירות או בבעלות, בהתאם לאפשרויות הכלכליות של הזכאים הוא זכות אזרחית בסיסית.

תפקידה של הממשלה, באמצעות מנהל מקרקעי ישראל, רשות המסים ואגף שוק ההון במשרד האוצר,להפוך את הייזמות, הבנייה והניהול של דיור מוזל למשתלם כלכלית עבור כל המעורבים, החל מבעל הקרקע, דרך הייזם, המשקיע, המבצע, המנהל ועד אחרון הדיירים. לשם כך הממשלה צריכה להגדיל את מעורבותה וליצור מערך תמריצים נוספים. יש מדרג שלם של החלטות נוספות שהממשלה יכולה לקבל בתחום זה, כמו הטבות מס נוספות, מכסות לדיור בר השגה ועוד.בסופו של דבר, זה עניין של סדר עדיפויות לאומי וחברתי.

לא די להעביר החלטות "על הנייר" ולצפות בכישלון היוזמה.

צימצום הפער בין ההחלטות לבין יישומן בשטח, הוא פונקצייה גם של תמריצים והטבות וגם של שינוי ערכי-חינוכי, בצימצום הפערים החברתיים, ושל רגישות חברתית ואנושית.

אפשר גם להכריז על "תחרות" הייזם המצטיין בתחום דיור בר השגה ולהודיע כי ראש עיר, משקיעים, קבלנים, ייזמים ומבצעים, שיקימו את המספר הגדול ביותר של דירות במסגרת הדיור המוזל, יזכו לפרס הנשיא למודעות חברתית ולייצג את ישראל בחו"ל באירועי יוקרה בינלאומיים.

זו רק דוגמה, אבל העיקרון פשוט: תפקיד הממשלה לשפר את התמריצים מצד אחד ותפקיד החברה הישראלית להעלות על נס את פועלם של אלה שמקדמים בפועל את ישראל למצב של דיור בר השגה עבור הזכאים.

מחירי הדירות בישראל, יקרים לא רק בהשוואה לנתוני העבר , אלא גם בהשוואה בינלאומית. מספר המשכורות הממוצעות הדרושות לרכישת דירה בישראל, גבוה משמעותית מהמקובל בחו"ל.

הפחתת הריבית במשק תוזיל, או תייקר את מחירי הדיור?

לכאורה, היא אמורה להיטיב עם רוכשי הדירות. בפועל, יהיו לה השפעות מנוגדות.

המשכנתאות יוזלו וההחזר החודשי יקטן, אבל כיון שגם הריבית על הפיקדונות הבנקאיים יורדת, משקיעים רבים יחזרו לרכוש דירות להשקעה, שהתשואה עליהן גבוהה מהריבית בבנק. עודף הביקוש יורגש מיידית ומנגד היצע הדירות גדל בקצב איטי.

לכן, צפוי עודף ביקוש לדירות למגורים, אפילו יותר מכרגיל ובהתאם -מחירם צפוי לעלות.

וקצת על הפריפרייה

אם הממשלה תשפר עורקי תחבורה ראשיים לפריפרייה, ותעלה את רמת מערכות החינוך והקהילה, מחירי הדיור בפריפרייה יעלו ומחירי הדירות במרכז – ככל הנראה ימשיכו לעלות, אך בקצב מתון.

בשורה התחתונה - מאחורי הנתונים הכלכליים, מסתתרים אנשים, סיפורים אישיים
אוזלת יד ממשלתית היא אומנם אחת הסיבות לקושי האדיר של זוגות צעירים לרכוש דירה ראשונה, אך היא לא הייתה יכולה להתקיים, לולא כולנו נתנו לה יד.

לכן, כל שינוי חייב להתבסס על שינוי ערכי-נורמטיבי של כל אחד מאיתנו והשתתפות של כלל הציבור בשיח הציבורי בסוגיות מפתח בתחום החברתי והכלכלי.

אם כל אחד ידאג רק לבן/בת שלו, שום דבר לא ישתנה כאן.

  • מאת: עו"ד דנה סרבי קובלסקי, MA במשפט פיננסי,חברת הצוות הכלכלי בתנועת הערבות

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך