?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מאמרים וטורים

עידוד השקעות בדיור להשכרה, יכול להשתלם לכל הצדדים

דיור בר השגה

 

"אף אחד לא חושב באמת על דיור להשכרה; מוסדיים ישקיעו בנדל"ן בפולין ולא כאן"
ירון ביבי, מנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל לשעבר: קיימים פערים גדולים בין דיבורים על דיור בר השגה לבין מעשים"

דיור בר השגה, בשכירות או בבעלות, בהתאם לנסיבות ולאפשרויות הכלכליות של הזכאים הוא זכות אזרחית בסיסית ומאז המלצותיה של וועדת טרכטנברג בסוגיה זו, עשתה הממשלה לא מעט כדי לקדם את בנייתם ושיווקם של קרקעות ופרוייקטי נדל"ן שייבנו מלכתחילה כדיור מוזל ובר השגה. השאיפה הייתה לייצר או פרוייקטים שכולם מוקדשים לדיור מוזל, או שחלקים מתוך פרוייקטים "רגילים" יוקדשו לדיור בר השגה, שאמור להיות זול בכ- 20% ממחירי השוק ולאפשר לאלו שאין ידם מגת, למצוא קורת גג.

"על הנייר" הממשלה החלה ליישם את ההמלצות. נקבעו קריטריונים לזכאים, הנמצאים אגב במחלוקת בין ש"ס לבין שרים אחרים. בנוסף, הוחלט להגדיל את מכרזי הקרקעות לקבלנים וליזמים ולהקצותם לדיור בר השגה, אושרו פטורים והקלות ממס למשקיעים מוסדיים במטרה לעודד אותם לממן בנייה להשכרה בישראל במחירי הדיור המוזל ועוד.

תפקידה של הממשלה, באמצעות האירגונים שלה, כמו מנהל מקרקעי ישראל, רשות המסים, אגף שוק ההון במשרד האוצר, להפוך את הייזמות, הבנייה והניהול של דיור מוזל למשתלם כלכלית עבור כל המעורבים בתחום, החל מבעל הקרקע, דרך הייזם, המשקיע, המבצע, המנהל ועד אחרון הדיירים. לשם כך הממשלה צריכה להגדיל את מעורבותה וליצור מערך תמריצים נוספים. יש מדרג שלם של החלטות נוספות שהממשלה יכולה לקבל בתחום זה, כמו הטבות מס נוספות, מכסות לדיור בר השגה במסגרת כל פרוייקט והתנייה של פרוייקטים "רגילים" בפרויקטים מקבילים בתחום הדיור המוזל. בסופו של דבר זה עניין של סדר עדיפויות לאומי וחברתי.

לא די להעביר החלטות "על הנייר" ולצפות בכישלון היוזמה.

צימצום הפער בין ההחלטות לבין יישומן בשטח, הוא פונקצייה גם של תמריצים והטבות וגם של שינוי ערכי-חינוכי והדגשת חשיבותם של פרוייקטי דיור מוזל, בצימצום הפערים החברתיים, בעזרה לאזרחים שידם אינה משגת ושל רגישות חברתית ואנושית.

אפשר גם להכריז על "תחרות" הייזם המצטיין בתחום דיור בר השגה ולהודיע כי ראש עיר, משקיעים, קבלנים, ייזמים ומבצעים, שיקימו את המספר הגדול ביותר של דירות בתחומם, למכירה או להשכרה במסגרת הדיור המוזל, יזכו לפגישה עם ראש הממשלה, לפרס הנשיא למודעות חברתית ולייצג את ישראל בחו"ל בכנסים רשמיים ובאירועי יוקרה בינלאומיים. זו רק דוגמה, אבל העיקרון פשוט: תפקיד הממשלה לשפר את ההטבות והתמריצים מצד אחד ותפקיד החברה הישראלית להעלות על נס את פועלם של אלה שמקדמים בפועל את ישראל למצב של דיור בר השגה עבור הזכאים.

  • עו"ד דנה סרבי קובלסקי, MA במשפט פיננסי, חברת הצוות הכלכלי בתנועת הערבות

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך