?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מאמרים וטורים

אינטרסים צרים מרחיקים אותנו מצדק חברתי אמיתי

shutterstock 44467201 new

בניגוד להמלצת טרכטנברג: הערכות: תשלומי הארנונה בגין בתים נטושים לא יתייקרו

שוב פעם, ההליך הדמוקרטי שוחק את ההמלצות החברתיות של וועדת טרכטנברג, עד שלא נשאר מהם ולו כלום.

ההמלצה לייקר את הארנונה על דירות ריקות ונטושות, נועדה לעודד את בעלי הדירות והבתים הנטושים להפוך אותם לראויים למגורים ולהשכיר אותם בשוק החופשי. אומנם יש מחלוקת על מספר הדירות שעומדות ריקות בישראל, אך מדובר על עשרות אלפי דירות. גידול כזה בהיצע הדירות להשכרה, יכול לסייע בהקלה ובהוזלה, ולו זמנית, של מכירי השכירות היקרים בישראל.
אבל, הדרך לצדק חברתי ארוכה מאוד ומפותלת.

אינטרסים כלכליים צרים, של בעלי הנכסים הריקים, המעוניינים לחסוך את הגידול בהוצאות הארנונה, חברו לעורכי דין ממולחים ויקרים וללוביסטים מיומנים ובעלי השפעה על חברי הכנסת והתוצאה - איננה מבשרת טובות לאלו שקיוו לראות יותר דירות יוצאות לשוק השכירות ובמחירים הגיוניים יותר.

הח"כים אמורים לייצג את כולם. גם את מחוסרי הדיור, גם את האימהות החד הוריות הקורסות תחת נטל שכר הדירה, אבל גם את בעלי הדירות והרכוש. כל החלטה שיקבלו - תזכה לביקורת חריפה מצד זה או אחר של המתרס.

לכן, אין לבוא בטענות ללוביסטים, גם לא לח"כים ואפילו לא לבעלי הדירות או לעורכי הדין המייצגים אותם.

כל עוד כולנו מתייחסים כך אחד לשני, בחשדנות, בחוסר אמון, בחוסר התחשבות זה בצרכיו של זה - אין לצפות לתוצאה אחרת.

רק אם נשנה את הצורה בה אנו מתייחסים זה לזה, לדאגה הדדית, אכפתיות, התחשבות וערבות הדדית, אז נוכל לפתור את הבעיה הזו ורבות אחרות כמוה, בהסכמה רחבה, מתוך הבנה של הצרכים והאילוצים של כל הצדדים ורצון לבנות כאן חברה הומאנית, מתחשבת ובו זמנית משתלמת ויעילה מבחינה כלכלית, לכולם.

  • מאת: עו"ד דנה סרבי קובלסקי, MA במשפט פיננסי,חברת הצוות הכלכלי בתנועת הערבות

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך