?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מאמרים וטורים

בנק ישראל: דחיפת אוכלוסיות לשוק העבודה תגדיל האבטלה

shutterstock 5530675 new

 

הגידול הצפוי באבטלה מחייב היערכות מוקדמת מצידנו

מלכוד 22.

רוצים לשלב יותר אוכלוסיות בשוק העבודה, למשל חרדים, ערבים ולאחרונה - גם פנסיונרים. ומצד שני - צעדים כאלה עלולים להגדיל את האבטלה, כיוון שיהיו יותר מחפשי עבודה על כמות נתונה ומוגבלת של משרות.

כלכלנים יגידו שהפתרון הוא בצמיחה כלכלית,שמייצרת גם יותר משרות. אבל גם זה חלום באספמיה. העולם הולך למיתון, זו עובדה מוגמרת.

צריך להפנים - האבטלה בכל העולם במגמת עלייה, גם אצלנו וזה רק יהיה יותר גרוע.

מדובר בפצצת זמן כלכלית וחברתית וחשוב להיערך לטיפול בבעיית האבטלה הגואה.

כיום - משלמים למובטל דמי אבטלה לכמה חודשים ובכך ממצה המדינה את הטיפול בו.

אם בתום תקופת הזכאות לדמי אבטלה, הוא לא מוצא עבודה - עליו להסדיר את תשלומיו לביטוח הלאומי ו...זהו. תסתדר לבד.

רק בנסיבות חריגות, המובטל יהיה זכאי לקבל העלאה גם בהבטחת הכנסה.

במקום זאת, אולי כדאי לנצל את תקופת הזכאות לדמי אבטלה ולהשקיע בהון האנושי של המובטל?

הכול מתחיל בדימוי עצמי. במקום "דמי אבטלה" המובטל יהיה זכאי ל"מילגת לימודים". נשמע יותר טוב, נכון?

תקופת הזכאות למילגה תוגדר כתקופת לימודים והכשרות. הכול במטרה לשפר את יכולתו של הסטודנט להבין מה קורה בעולם, מה פשר ההתפתחויות החברתיות והכלכליות ההופכות ליותר ויותר מאיימות, איך הוא יכול לאזן את התקציב המשפחתי ולהשתלב שוב בשוק העבודה החדש, בשינויים המתחייבים מההרעה במצב הכלכלי ברחבי העולם. כך יוכל הסטודנט לנתח את מצבו האישי, המשפחתי והחברתי מתוך הבנה שהקשר ההדוק והתלות ההדדית בין כולנו הולכים וגדלים ולפיכך מחייבים גם התקשרות חדשה בינינו, בערבות הדדית, שיתופי פעולה סינרגטיים, פעילות קהילתית מפותחת ושיטה כלכלית וחברתית יותר מתחשבת, אנושית ומתונה.

תקופה כזו של הכשרות ולימודים יכולה לסמן עבור כל אחד מאיתנו פתח לחיים חדשים ולתקווה. התקווה היא כוח מניע אדיר, לא פחות מהייאוש.

יחי ההבדל הקטן.

  • מאת: עו"ד דנה סרבי קובלסקי, MA במשפט פיננסי,חברת הצוות הכלכלי בתנועת הערבות

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך