?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מאמרים וטורים

בעיות גלובליות דורשות פתרונות גלובליים

דעתו של וויליאם ווייט, נשיא הארגון לפיתוח ושיתוף פעולה כלכלי: "המשבר כלל לא נגמר, מפני שכל מצבי חוסר האיזון שקדמו לו לא נעלמו לשום מקום; ההשלכות שלו יהיו רציניות יותר מאשר במשברים הקודמים. היו לנו כמה עשרות שנים של מדיניות מוניטארית ופיסקאלית רכה מדי.

הרחבת האשראי של שנות ה- 2000 היא רק השלב האחרון של התהליך הממושך הזה. על מנת להתמודד עם הירידה בביקוש במהלך המשברים הקודמים באזורים השונים, המדינות המפותחות תמיד הדפיסו כסף, כדי להוריד את שערי המטבעות שלהם. אבל גם המדינות המתפתחות הדפיסו כסף, כדי לא לתת למטבעות שלהן להתחזק יותר מדי.

לכן ההרחבה הכספית והרחבת האשראי היו גלובליים ובמימדים שלא ייאמנו. לא ברור כיצד לפתור את הבעיה הזאת, ולכן אני מביט על המצב בצורה מאוד פסימית".

תנועת הערבות: העניין הוא לא המשבר, אלא האופי המיוחד שלו – זהו משבר כללי של החברה שלנו הדוגלת באינדיווידואליות, מקסום רווחים ותועלת עצמית על חשבון הזולת כמובן. לכן אין לו פיתרון, והחיים מוכיחים זאת. הפיתרון הוא לא במישור הכלכלה והפיננסים, אלא בשינוי מבטו של האדם על עצמו ועל העולם.

התפתחנו, ועלינו להכיר בכך שאנחנו לא הולכים בצורה עיוורת אחר הטבע שלנו, אלא שאנחנו "מבוגרים" שאחראיים על המעשים שלנו. עלינו להכיר בכך שכולנו חיים באותו בית, ששמו "כדור הארץ", כולנו תלויים זה בזה, ובידינו משאבים סופיים.

אנחנו צריכים להתנהג כבעלי בית נבונים. לשם כך אנחנו מוכרחים לנהל דיון עולמי שישתתפו בו נציגים בעלי שכל ישר מכל העמים והמדינות, שלהם יינתן ייפוי כוח לסדר את הבית שלנו. דווקא שינוי היחס שלנו לעולם יראה לנו את הדרך לפתור את המשבר.

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך