?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מאמרים וטורים

האם אנחנו טומנים את היסוד של המשבר הפיננסי הבא?

דעתו של מייקל סייבי, הפרשן הפיננסי של Time: "המניפולציות הפיננסיות התחדשו, כתוצאה מרצונם של הבנקים המרכזיים לחזק את הכלכלה החלשה. בטווח הקצר יהיה בריא להגדיל את כמות הכסף הנמצא בשימוש: הדבר ייתן תמריץ לפעילות העסקית, ויאפשר למלווים ולבנקים לנוח מעט. אבל כסף קל מעודד החלטות עם סיכון ומעלה את המחיר של ההשקעות הבטוחות עד לרמה בלתי אפשרית. בכך טומנים את היסוד למשברים הפיננסיים הבאים.

הבועה הגדולה ביותר מתנפחת כרגע בתחום של אגרות החוב הממשלתיות בארה"ב, כי כאשר הבנק הפדרלי מחזיק את הריביות ברמה נמוכה, ערך אגרות החוב עולה. ואחרי חזרתן של הריביות לרמה הנורמלית, ערך האגרות ייפול.

וגם המדיניות של הבנק המרכזי האירופי הינה מסוכנת. הוא מציע לבנקים הלוואות זולות, והבנקים משחקים על ההפרש בין הריבית של הבנק המרכזי האירופי והריבית הגבוהה של אגרות החוב של המדינות הנמצאות במשבר. כך הבנקים הופכים לרגישים יותר לצרות של האיחוד האירופי".

תנועת הערבות: אלו לא משברים שונים, אלא המשך של המשבר האחד: המשבר של היחס שלנו לעולם, לחברה. נצטרך לוותר על השימוש בטבע שלנו לניצול האחר לשם העצמת ה"אני" ולשאוף לאיחוד, השלמה, השתתפות – עד כדי אהבה. ועדיף לרצות ולהתקדם לעבר האיחוד ללא החרפת המשבר.

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך