?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

קליפ הומוריסטי על תרבות הצריכה בעולם

 

הצריכה באה כדי  לתת מענה לצרכים הבסיסים שלנו, ובכך לאפשר לנו לנהל חיים נוחים. התינוקות בתחילת הקליפ, זקוקה לחיתול עם היוולדה ולאחר מכן ללגו כדי לפתח יכולות מחשבתיות אשר יאפשרו לה להתנהל ולהתמצא בעולם. הבעיה היא שהצריכה יצאה מכלל שליטה, תרבותנו הפכנו לתרבות של צריכה ואנחנו לעבדים שלה. אנחנו עובדים יותר מבעבר ועדיין מתקשים לגמור את החשבון בגלל הצריכה הגבוהה שלנו. בתרבות הצריכה הנוכחי אנחנו מוגדרים בחברה לפי סוג הרכב שלנו, חדשנותו של הטלפון הסלוללרי שלו וחוקרתה של החברה הטבועה על לוגו החולצה והג'ינס שלנו. אנו משמלמים על כך מחיר כבר במישור הכלכלי, חברתי, בריאותי ומשפחתי.

מחקרים רבים בפסיכולוגיה ובכלכלה מעידים על כך שמעבר לרמה בסיסית תוספת של משאבים אינה עושה אותנו יותר מאושרים. ואף נמצא קשר בין צריכה גבוהה לרמות גבוהות של לחץ, חרדה ודכאון. אבל בל נתייאש,  מחקרים מקיפים ביותר, שמערכו בכל רחבי העולם על מגוון האוכלוסיות  מעידים דווקא על הקשרים החברתיים כמנבאים של תחושת אושר, הן במשפחה והן בעבודה. כאשר נתקשר ביננו  בערבות הדדית, נגלה שהאושר המיוחל היה כל הזמן מעבר לפינה, ביחסים הרמונים ביננו.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך