?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

כיצד המשבר הפיננסי השפיע על התיאוריה הכלכלית

דעתו של Achim Wambach פרופ' לכלכלה באוניברסיטת קלן: "המשבר הנוכחי הוא משבר אמון. חייבים לבנות מערכות שוק שבהן המשתתפים יסמכו זה על זה.

משימתם העיקרית של הכלכלנים היא לפתח את הבסיס המדעי להקמת מוסדות שיפעלו למען החזרת האמון לשוק. המשבר הוכיח שכולם מתנהגים כשחקנים רציונאליים בלבד: הפוליטיקאים מצילים את הבנקים, הבנקים משחקים נגד המדינות, ואילו המדינות שוקעות יותר ויותר עמוק בחובות".

"תנועת ערבות": לא ניתן להשיג אמון ללא הכרת התלות ההדדית המלאה, ללא הבנת המערכת האינטגרלית האחידה שאליה הגענו בהתפתחות שלנו, המערכת שמחייבת גם אותנו להפוך לקשורים בצורה אינטגרלית.

בלתי אפשרי להגיע לכך מבלי להקנות לעולם חינוך ברוח החדשה של ראיית האנושות האינטגרלית כמשפחה אחת. ללא שינוי המודעות וללא השרשת המודל ההתנהגותי הזה, המשבר יימשך ואף יחריף ויהיה קשה לשרוד בתנאי הטבע האבולוציוני החדשים.

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך