?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

הטייקונים בידיים שלנו

הכסף שצברו בעלי ההון הוא רב כל כך עד שהוא לא מהווה תמריץ מרכזי להתנהגותם העסקית. מה שהם מחפשים הוא הכרה חברתית להצלחתם. לו מידת ההצלחה היתה נמדדת בהשפעתם על הרווחה החברתית, התנהגותם היתה שונה מן הקצה אל הקצה.

פרופ' אייל וינטר, ראש המרכז לחקר הרציונאליות באוניברסיטה העברית מציין במאמרו ל"כלכליסט" שהכסף הרב שחברות וטייקונים צוברים לא יכול להיות התמריץ שמניע אותם מאחר ולדבריו: "ההון שבבעלותם כה גבוה עד שגם אם הם, בניהם ונכדיהם יעבירו את ימיהם בצריכה, לא יעלה בידם לכלות אפילו חלק קטן ממנו". את התשובה הוא מציע לחפש בתחום הרגשי: "הדלק שמזין את התנהגות בעלי ההון, ובסופו של דבר את התנהגות החברות שבבעלותם, הוא הרבה פחות חומרי מכסף והרבה יותר רגשי מהון. דלק זה הוא אותו דלק שמניע מדענים ואמנים גדולים מצד אחד, ותינוקות העושים את צעדיהם הראשונים מצד שני: דחף העשייה, הרצון להצליח והצורך בהכרה".

כיום החברות והטייקונים נמדדים בחברה במספרים: "מספרים אלה מכסים חדשות לבקרים את העמודים הראשיים של העיתונות הכלכלית בצורת דירוגים, כגון דירוג שוויים של בעלי ההון, דירוג רווחיות החברות או דירוג שכר המנכ"לים".

ומוסיף ואומר: "אילו הצלחת בעלי ההון היתה נמדדת בערכים אחרים, דוגמת השפעתם על הרווחה החברתית, על שביעות רצון לקוחותיהם ועל ההגינות העסקית שהם פועלים לפיה, היתה התנהגותם - ואיתה התנהגות החברות שבבעלותם - שונה מן הקצה אל הקצה".

במילים אחרות, חומר הדלק האמתי של המצליחים בחברה תלוי בערכים שאנו כחברה מציבים, אז מה הפלא שהם רודפים אחרי הצלחה כלכלית, עסקית, שליטה כבוד וכו'? הרי אלו התכונות שאנו בעצמנו מעריכים ומחנכים את ילדינו על פיהם. במקום, בואו נציב ערכים של אחריות הדדית ושיתוף פעולה הצלחה כללית ולא פרטית, ובכלל בואו נשתדל להרגיש קצת יותר מחוברים זה לזו.

בנוסף התמריץ שלהם יהיה הדירוג החברתי החדש, ואנו שנציב אותו נזכה פעמיים: ראשית, "בעלי ההון לא יוכלו להישאר אדישים לדירוגים אלו. הרצון להתחרות, להצליח ולזכות בהכרה חברתית הוא אבולוציוני. הוא קיים בקרב בני האדם כשם שהוא קיים בקרב הזנבנים (ציפורי המדבר האלטרואיסטיות). אם נדע לנתב צורך זה באופן הנכון, יהפכו גם הטייקונים הציניים ביותר לטייקונים חברתיים, ובמקום להתחרות על גבינו יתחרו על רווחתנו". ושנית, כולנו נקבל דוגמא טובה שתעודד אותנו לדפוס התנהגות שייטיב עם כולנו וכל פרט ירגיש באופן אישי ברווחה הכללית.

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך