?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

הבנקים המסכנים...

דעתו של יוזף אקרמן, מנכ"ל דויטשה בנק: שוקי המניות ואגרות החוב נמצאים במשבר ובחוסר ודאות לגבי סיכויי הצמיחה במגזר הפיננסי. משבר החובות של האיחוד האירופי יפגע ברווחי הבנקים למשך שנים, והבנקים החלשים ימותו".

"תנועת הערבות": ודאי שאלה שעוסקים ביחסי הגומלין הכלכליים מרגישים יותר מכולם את חוסר היכולת לנהל את היחסים ההדדיים. הבעיה תיפתר רק על ידי שינוי התפיסה של המצב הריאלי של החברה: מצאנו את עצמנו בעולם מקושר הדדית, וזה אומר שאנחנו חייבים לשנות את האסטרטגיה של היחסים ההדדיים בינינו, מתועלת אישית חד צדדית לתועלת הדדית רב צדדית, שבה העיקר הוא לא הרווח האישי המקסימאלי אלא הקשר ההדדי המקסימאלי, לרווחת החברה. דווקא הכלכלנים הם הראשונים שצריכים לחשוב על משבר התפיסה שלהם ועל שינויו.

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך