?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

דעתו של איש פיננסים

דעתו של איש הפיננסים ג'ורג סורוס: "המערכת הפיננסית העולמית נמצאת על סף קריסה. הפער בין המדינות המתפתחות למדינות המפותחות הולך וגדל, והמדינות המתפתחות נראות לי יותר מבטיחות.

למרות התשתיות הרעועות והממשלות המושחתות, המדינות המתפתחות נמצאות בינתיים מחוץ למלכודת החוב הדיפלציוני, שלתוכה נקלעו המדינות המפותחות. המערכת הפיננסית הגלובלית של היום נמצאת בעיצומו של תהליך פירוק עצמי מתגבר עם השלכות מזיקות.

צריך לעשות כל דבר על מנת לעצור את ההתפתחות בכיוון הזה. על אף שהבעיות הכלכליות והפיננסיות של המדינות המפותחות נשארות קריטיות, אפריקה והעולם הערבי מראים סימנים מעודדים: "לדעתי הם אזורי קידמה. האביב הערבי יגרום להתפתחות מהפכנית".

"תנועת ערבות": האם לא אנשי הפיננסים הם אלו שהביאו את העולם לקריסתו? והם עדיין ממשיכים להידחף להיות יועציו ומנהיגיו! ואת המהפכות הערביות שהם יצרו, הם מחשיבים כקידמה, מכיוון שזה כדאי להם. אך המשבר הכללי יטאטא את הכול ויאלץ את כולם להתחיל לחשוב לא דרך הדולרים, אלא דרך העדשות האינטגרליות.

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך