?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

עולם הנמלים כאוטי כמו שוק ההון, כל פרט בו מגיע להחלטות בעצמו

מתוך אתר כלכלסיט: "עד כמה דומות שיטות הניהול של הנמלים לאלו המוכרות לנו מחברות אנושיות? לפרופ' דברה גורדון, חוקרת חרקים מסטנפורד, יש תשובות מעניינות.

קולקטיב של נמלים מסוגל להקים מבנים מורכבים מתחת לאדמה, להגיב במהירות לפגעים, להתנפל ביעילות על פיקניקים תמימים ולבצע שלל פעולות אחרות שדורשות עבודה משותפת. כל זאת למרות מה שנראה לעינינו האנושיות בעיקר כתוהו ובוהו, ודאי לא כארגון יעיל.

"הדבר המעניין הוא שכל נמלה בפני עצמה אינה יעילה", שוברת גורדון את המיתוס הידוע. "היעילות של המושבה אינה מושגת בזכות היעילות של כל פרט ופרט בה, אלא בזכות הדרך שבה המערכת כולה פועלת. אנשים לרוב מתרשמים מקן הנמלים, ובייחוד מהמגוון ומהשפע שלו, אבל לא נכון לחשוב שהקן עובד כמו מפעל יעיל. מה שמרשים הוא שאלפי הפרטים המתרוצצים הללו עובדים יחד, ומצליחים בעבודתם במידה מספקת כדי לאפשר לקבוצה כולה להצליח". הנמלים סובלות משיעור גבוה של אבטלה סמויה: בכל זמן נתון, 70% - 50% מהנמלים במושבה פשוט אינן עושות כלום. הן סתם יושבות בקן ונחות בזמן שהאחרות מזיעות. "נדמה לי שאנחנו מכירים מעמדות דומים גם בארגונים אנושיים", צוחקת גורדון, "ואני חושבת שיש להן אפילו תפקידים דומים..."

מעמד המובטלים חיוני ליציבות הקן. לעצלות הזו יש משמעות קריטית: זהו מנגנון שמונע מהמערכת להגיב במהירות גבוהה מדי. כדי להסביר מה רע בתנועה מהירה מדי, גורדון חוזרת לדימוי שוק ההון. "אחד המאפיינים של הבורסה הוא תגובה קיצונית לאירועים. די בכך שיש רמז למלחמה או לנפילה של בנק, וכל המניות צונחות בלי קשר למה שקורה באמת. ההיסטריה הזו היא תוצאה של יותר מדי אינטראקציה, וכולם מגיבים לכולם בזמן אמת. גם בעולם האנושי זו תופעה בזבזנית והרסנית טוב שיש משקיעים עצלנים, כמו נמלים מובטלות, שלא שותפים בהיסטריה ולא מוכרים את כל מה שיש להם. בלעדיהם, ייתכן שכל הכלכלה היתה מתרסקת פעם בכמה חודשים".

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך