?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

The Economist: "גוש האירו יתפרק תוך מספר שבועות"

"ישנה הרעה חדה במצב הפיננסי במדינות הנמצאות באזור המטבע האירופאי המאוחד. השבועון The Economist טוען שאם מנהיגי מדינות אירופה לא ינקטו בצעדים דרסטיים בזמן הקרוב, אז גוש האירו יתפרק תוך מספר שבועות.

בבריטניה הבנקים המסחריים החלו להתכונן לתוצאותיה של התפרקות גוש האירו. פעולות דומות ננקטות גם על ידי הבנקים הבינלאומיים הגדולים. הרגולטורים הפיננסיים של ארה"ב המליצו לבנקים לצמצם ככל הניתן את ההשקעות בגוש האירו".

"תנועת הערבות": זה מדאיג ומשמח: מדאיג בגלל התפתחויות האירועים הדרמטיות, ומשמח, מפני שהם בכל זאת קורים לפחות בצורה כזאת! ישנה תקווה שה"חולה" סוף סוף ישמע לרופא ויתחיל לקחת את התרופה במקום "פלסטרים". כלומר, לא להסתפק בטיפול שטחי אלא להבין שללא חשיבה גלובלית, שכל המדינות קשורות זו לזו ומחויבות זו לזו, הפתרון לא יהיה שלם.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך