ידיעות ומחקרים

עולם ה"G-אֶפס" שלנו

shutterstock 63858625 new

תיאורטית אנו חיים בעולם שבו הממשל הכלכלי והפוליטי העולמי, נמצא בידי חברי ה G-20. בפועל לא קיימת מנהיגות גלובלית, אלא רק בלבול גמור וחילוקי דעות בקרב חבריה, בתחומים: מדיניות מוניטרית ופיסקלית, שערי חליפין, חוסר האיזון הגלובלי, שינויי אקלים, מסחר, יציבות פיננסית, מערכת מוניטרית עולמית, אנרגיה, מזון וביטחון כולל.

לעולם חסרה מנהיגות גלובלית. תיאורטית, ה G-20 מנווט את הספינה הפוליטית והכלכלית העולמית. למעשה, רב-החובל וצוות ה G-20 נמצאים בבטן הספינה, והם רבים על המדיניות המוניטרית והפיסקלית, על אנרגיה, על מזון וביטחון עולמי. חברים אלה תופסים את הנושאים המורכבים הללו כמשחק "סכום-אפס", במקום להתייחס אליהם כאל משחק "סכום-חיובי". למעשה, הספינה האנושית תועה בים, בעולם של G-0.

עלייתה ונפילתה של האימפריה הבריטית במאה התשע עשרה, ידועה. עתה חווה העולם את הדעיכה היחסית של השליטה העולמית של ארה"ב, על רקע חובותיה מרקיעי השחקים. סין, הכוח הכלכלי העולה, מבקשת לסגל לעצמה מודל של קפיטליזם מדינתי, על אף שאינה מדינה דמוקרטית. היא רחוקה עדיין מלהיות בעלת מטבע גלובלי רציני, ובוודאי שאינה בעלת המטבע השולט. בהיעדר מנהיגות כלכלית עולמית ברורה, שתקבע יעדים ותנווט את הספינה, ממשיכים חברי ה G-20 להתקוטט בבטן הספינה, ללא פתרון באופק.

העולם הפך לעולם של G-0 כתוצאה מארבעה גורמים עיקריים:

1. חוסר היכולת של חברי ה G-20 להסכים על תפקידה של המדינה בכלכלה, בשלטון החוק, בזכויות הקניין ובחופש הביטוי.

2. למעצמות המערביות חסרה הסכמה פוליטית מבית ומשאבים כלכליים, על מנת לאפשר קידום סדר יום בין-לאומי.

3. חוסר היכולת של חברי ה G-20 להסכים על הצעות לגיבוש מדיניותה.

4. מעצמות עולות כמו סין, הודו וברזיל, ממוקדות מדיי בענייניהן הפנימיים, ועקב כך אינן יכולות לשאת במחיר הכלכלי והפוליטי הנדרש מהתחייבויות גלובליות חדשות.

לראשונה מאז תום מלחמת העולם השנייה, אין לשום מדינה או ברית חזקה של מדינות, הרצון הפוליטי והמנוף הכלכלי לתפוס את עמדת ההובלה בעולם הגלובלי. הריק הסמכותי הזה עלול לעודד גורמים שאפתניים ואגרסיביים לנסות ולהשיג תועלות אישיות. עולם ה G-0 משאיר אפוא את הספינה הגלובלית של האנושות ללא מנהיג ברור וללא יעד מוגדר על המפה, ומסכן בכך את האיזון הכלכלי והביטחוני של העולם כולו.

  • מאת נוריאל רוביני

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך