?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

המרשם להצלת הקפיטליזם

דעתו של נוריאל רוביני, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת ניו יורק: "המחאות החברתיות וחוסר היציבות הפוליטית התפשטו כבר בכל רחבי העולם. דאגתם של העובדים ומעמד הביניים בנוגע לירידה ברמת החיים על רקע ריכוז השלטון בידי האליטה הכלכלית, הפיננסית והפוליטית, מתבטאת בצורות מגוונות ביותר.

הסיבות מובנות: רמת האבטלה הגבוהה, חוסר הסיכויים לצעירים, השחיתות, הלוביסטים, העלייה החדה בחוסר השוויון הפיננסי. גדילת החוב במגזר הפרטי והציבורי וניפוח האשראי – הם ההשתקפות של חוסר השוויון הזה. הצמיחה האיטית בהכנסותיהן של כל שכבות האוכלוסייה, מלבד העשירים ביותר, הביאה בעשורים האחרונים ליצירת פער בין ההכנסות להוצאות הרצויות. כמענה על כך, המדינות האנגלו-סאקסיות העניקו אשראי, מה שהביא לגדילת החוב במשק הפרטי. אירופה פיצתה על הפער הזה בעזרת חינוך חינם, ביטוח רפואי וכן הלאה, אך רמות החוב התגלו כבלתי נסבלות.

כעת, החברות מצמצמות את מקומות העבודה, דבר שמביא לירידה נוספת בביקוש. התוצאה של הירידה החדה בעלויות העבודה בארה"ב היא ירידה חדה בנתח ההכנסות בתל"ג. המשך התהליך בן עשרות השנים של שינוי מגמת החלוקה: משכר להכנסות, מעניים לעשירים וממשקי בית לתאגידים – הביא לתוצאות חמורות.

הבעיה אינה חדשה. מרקס טען בצדק שקפיטליזם פיננסי נטול כל רסן מסוגל להביא את עצמו להרס עצמי. קפיטליזם בלתי נשלט עלול להביא לתקופות של עודף בייצור, חוסר צריכה ומשברים הרסניים חוזרים ונשנים, המאופיינים ביצירת בועות אשראי ותנודות מחירים חדות בשוק הנדל"ן. אנו חייבים להחזיר את האיזון בין השווקים לבין סיפוק הסחורות הציבוריות. כל מודל כלכלי שאינו עוסק בנושא חוסר השוויון, נתקל במשבר לגיטימיות. אם לא נגיב, המחאות תהיינה עוצמתיות יותר, וחוסר היציבות הפוליטי-חברתי יחליש עוד יותר את הצמיחה הכלכלית והרווחה".

"תנועת הערבות": פרופ' רוביני, כמו כל הכלכלנים, מנסה להציל את הכלכלה, כלומר את הקשרים בין חלקי החברה שמבוססים על חלופה הדדית, מבלי לקחת בחשבון שמבנה החברה השתנה, ומתוך הקשרים השליליים בין כולם, המושתתים על רווח ותועלת עצמית של כל פרט, נוצרו קשרים של תלות הדדית מוחלטת בין כל המדינות, המוסדות והאנשים הפרטיים.

אף אחד מהכלכלנים של היום אינו מסוגל לקחת בחשבון את התלות ההדדית הזאת, מפני שבאף אחד מהם עדיין לא קיים מודל דומה של העולם. לשם כך מומלץ לפרופ' רוביני ליישם את הערבות הדדית. הוא ירגיש את המערכת הזו בצורה פשוטה וטבעית, ויצליח להבין כיצד צריך להתנהל סחר החליפין, ההתקשרות, החלוקה ושאר הדברים שהכלכלה העולמית יכולה לתאר. לכן, קרל מרקס הזהיר שהמעבר לכלכלה החדשה צריך להיות מלווה בעלייה ברמה המוסרית של בני האדם, על מנת שיהיו מסוגלים לממש זאת.

לכן, עלינו ללמוד כיצד להתנהל בתוך המערכת החדשה שלפנינו, בתלות ההדדית שמתגלה בינינו, ורק לפי מידת השינוי הפנימי שלנו, שיתפתח כתוצאה מכך, אנחנו נצליח להבין לאיזה מצב נקלענו, כיצד ועד כמה אנחנו קשורים הדדית – ולדעת לפעול בהתאם לקשרים הטבעיים ההדדיים שמתגלים לפנינו.

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך