?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

התדמית של אמריקה בירידה

ידיעה: "שורה של דו"חות ממשלתיים מעשרת הימים האחרונים בנוגע לרמת החיים, המשכורות, חוסר השוויון בהכנסות והניידות החברתית, אינם עולים בקנה אחד עם המיתולוגיה הרשמית של ארה"ב כארץ האפשרויות הכלכליות הבלתי מוגבלות והמדינה עם סטנדרט החיים הגבוה בעולם. תנאי המחיה של רוב העם האמריקאי הם מחפירים.

חוסר השוויון החברתי באמריקה גדל. מי שעובד – מקבל פחות, ומי שמרוויחים – נמצאים בתפקידים של פרזיטים הרסניים שאוגרים הון. ה"עניים" הם רוב העם האמריקאי.

ההכנסות של העשירון העליון גדלו ב-275% בשלושים השנים האחרונות. הכנסות מעמד הביניים גדלו ב-40%, והכנסותיהן של השכבות העניות – ב-18%.

הניידות הגיאוגרפית בארה"ב ירדה. האנשים אינם יכולים למכור את בתיהם ולקנות בתים חדשים. רוב בוגרי הקולג'ים נאלצים לחזור להוריהם, מפני שאינם יכולים למצוא עבודה על מנת לפרנס את עצמם.

אנו ניצבים בפני משבר חברתי עמוק. ארה"ב, שהייתה על פי רוב הנתונים החברה המובילה בעולם, הפכה לחברה המובילה בדיכוי תושביה, שנגזרו עליהם סבל ומחסור.

הירידה של הקפיטליזם האמריקאי משתקפת בריקבון הבסיס התעשייתי, בהתפוררות הכבישים והגשרים, בסגירת בתי הספר, הספריות, בתי החולים ושירותים ממשלתיים אחרים.

הצורך העיקרי של מעמד הפועלים הוא הצורך להבין את המקור לירידה החברתית-כלכלית. זהו הקפיטליזם, שנכשל בארה"ב ונכשל בקנה מידה בינלאומי."

"תנועת הערבות": הפיתרון לבעיות הוא בניית הנהגה פיננסית חדשה, ממשלתית ותעשייתית, שמבינה את מהות השינויים שמתרחשים באנושות.

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך