?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

חושבים לחוד ומפסידים יחד

פרופ' ירון זליכה, על מעגל הקסמים השלילי של הכלכלה והמשק

  • מאת: ליאור גור, ערוך תוכן ברצועת "הערבות" בערוץ 66

EffectHaParpar Zelika newאנחנו בישראל נמצאים במעגל כלכלי שלילי שמזין את עצמו. שתי הרעות החולות שאנו סופגים הן ריכוזיות וחוסר תחרותיות. אין מקום לעסקים קטנים. וכאשר אין אלטרנטיבה, המחירים עולים מאוד, ציבור הצרכנים צריך לשלם הרבה יותר, כתוצאה מכך כוח הקנייה שלו נשחק, הפעילות שלו קטנה, המשק נכנס להאטה, יש פחות מקומות עבודה, זה מוביל לירידת שכר, ושוב נשחק כוח הקנייה. אנחנו נכנסים בעצם למעגל שלילי.

מצד שני, אותן חברות ענק תלויות לחלוטין בעם, במעמד הביניים ומטה. כשעבדתי כחשב כללי באוצר, באה אליי משפחה גדולה ואמרה לי: "אם אתה לא חותם לנו על פטורים ממכרז ספציפי, אנחנו נעזוב את הארץ!" אמרתי להם "בבקשה, הנה הדלת", והנה הם עוד פה. אם הם לא מתכוונים לקחת את עם ישראל איתם, אין משמעות לאמירה הזאת. כוח הקנייה של מעמד הביניים ומטה, של החברות הקטנות והבינוניות מהווה את מנוע הצמיחה הגדול ביותר והחשוב ביותר.

בעיה נוספת היא שחלוקת המשאבים שגויה. במקום לקחת את פוטנציאל ההטבות ולהוריד את המיסים לחברות הקטנות והבינוניות, לצרכנים ולשכירים שהם מנוע הצמיחה, שוב התחילו לחלק הטבות מיסים אדירות לחברות הגדולות.

רק איזון בין הון לעבודה יביא את הצמיחה.

 

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך