?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

שטייניץ מחלק לאלפיון - האוצר ימחק מחצית מחוב המס לכספים הכלואים - תמורת גבייה מיידית של 8.5 מיליארד שקל

shutterstock 73707805 new

"שר האוצר, יובל שטייניץ, הודיע היום כי החליט לקבוע הוראת שעה בנושא "הרווחים הכלואים", שתאפשר לחברות רב לאומיות לקבל הטבת מס משמעותית. ההערכות הן, כי המס הממוצע בו חייבות החברות בגין כספים כלואים עומד על 17%.

משרד האוצר יהיה מוכן לוותר ככל הנראה על מחציתו תמורת קבלת המחצית האחרת עד סוף 2013. המשמעות היא, כי המדינה תוותר תאורטית על 8.5 מיליארד שקל. עם זאת, לא כל החברות מעוניינות בהסדר, לכן הוויתור והגביה צפויים להיות נמוכים יותר.

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, אמר כי "סוגיית הרווחים הפטורים הכלואים הינה נחלת העבר ואינה רלוונטית בחוק החדש. להערכתנו יישום המהלך עדיף הן לאזרחי ישראל והן לחברות מאי-יישומו, משום שהצלחת המהלך מחד תסיר את חוסר הוודאות ברמת החברות ותביא להכנסות ממסים גבוהות יותר מהשארת המצב הנוכחי על כנו" ".

תנועת הערבות: שר האוצר מבצע רפורמות בשיטת המס עקב מצוקה תקציבית ונראה כי העיקרון המנחה אותו הוא שטובה ציפור אחת ביד משתיים על העץ. הוא סופג ביקורת רבה על הצעדים שנקט לאחרונה.

עמדתנו ברורה וידועה. הצרכים החברתיים והשאיפה לצמצם, או בשלב הראשון למנוע את המשך הגידול באי השוויון הכלכלי בישראל, מחייבים שיפור וייעול של חוקי המס וגבייתו. כיוון שלעת עתה אין לצפות לרגולציה עצמית, היינו לכך שהעשירים (פרטיים וחברות) יתנדבו לשלם מס גובה יותר לקופה הציבורית, ברור כי יש מקום לרגולציה ולהעמקת הגבייה. זה לא יפתור את הבעיה וזהו תהליך שיש לו גם השלכות שליליות לא מעטות, אולם זמנים קשים מצריכים צעדים אמיצים וזה מה ששר האוצר מנסה לעשות.

אומרים שמי שלא עושה לא טועה. אין מה לקנא בשר האוצר. מופעלים עליו לחצים רבים מבעלי אינטרסים שונים ובנוסף דיוני תקציב 2013 מגדילים את המצוקה שלו ואת ההבנה שאם לא ייצור מקורות נוספים להכנסות המדינה, כמו למשל מגביית מסים והעמקת הגבייה, יהיה על הממשלה לנקוט בקיצוצים משמעותיים ובגזירות, שאין הציבור מסוגל לעמוד בהן ושיהוו נסיגה משמעותית מההישגים העיקריים שהניב דו"ח טרכטנברג, שמרביתם טרם יושמו וכעת מוטל ספק האם וכיצד לממן אותם. בקיצור, המצב לא פשוט.

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך