?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

כך מבצעות חברות הפנסיה סיבוב מהיר על כספי הפיצויים שלכם

Nshutterstock 76951807

 

"חברות הפנסיה גובות מהחוסכים דמי ניהול שערורייתיים על ההפרשות לפיצויים. העובדה ששיעור גבוה מהחוסכים מושך את כספי הפיצויים לאחר תקופת ניהול קצרה, אינה מונעת מהחברות לגלח מהחוסכים בכל חודש עד 6% מההפקדות.

קרנות הפנסיה הצליחו לחמוק עד כה מזרקור העיסוק בדמי הניהול הגבוהים בקופות הגמל ובביטוחי המנהלים, שליווה את שוק החיסכון הפנסיוני בשנים האחרונות. מבנה מורכב של דמי ניהול בקרנות הפנסיה והעובדה שמדובר במוצר שכורך בתוכו בחבילה אחת סוגי חסכונות שונים, לפנסיה ולפיצויים, הצליחו להסיט את תשומת הלב של הציבור והרגולטורים משערורייה מטרידה וממושכת - הפקדות כספי הפיצויים לקרנות הפנסיה. הפקדות שמהן גוזרות חברות הביטוח כסף גדול ומהיר מחסכונות הציבור, בלא כל מאמץ.

בכירים באוצר הודו, שיכול להיות שיש כאן בעיה שעד היום לא נתנו עליה את הדעת.
ניסיונות לקבל תמונה מדויקת על היקפי המשיכות של כספי הפיצויים, כולל פרטים על משך הזמן שמנוהלים הכספים הללו אצל חברות הפנסיה, נתקלו במחסום מצד כל הרשויות הרלוונטיות. בכירים באגף שוק ההון באוצר טענו בשיחות עמם כי הם מנסים כבר זמן רב לשים את ידם על הנתונים הללו, אבל בלא הצלחה. הם הפנו אותנו לרשות המסים, שהשיבה לפנייתנו: "אין בידינו נתונים על משיכות כספי הפיצויים, ולכן אנו לא יכולים לספק את המידע".

תמוה מאוד הקושי של הרשויות להציג תמונה ברורה על משיכות כספי הפיצויים. מבחינת רשות המסים, כל משיכה כזו מחויבת בעדכון של רשויות המס. מבחינת אגף שוק ההון באוצר, יש ביכולתו, רק אם ירצה, לקבל מידע מפורט מכל החברות הרלוונטיות בשוק המנהלות כספים פנסיוניים, בכללם כספי פיצויים.

החשיבות של נתונים אלה טמונה בכך שהם יכולים לשפוך אור על הבוננזה שגוזרות חברות הפנסיה מניהול כספי הפיצויים של הציבור, כמו גם על הכשל הרגולטורי שיש בקביעת מודל דמי ניהול זהה - הן לכספי התגמולים המנוהלים לטווח ארוך הן לכספי הפיצויים המנוהלים לטווח קצר עד בינוני.

בסופו של דבר, פניות ישירות של TheMarker לחברות פנסיה ולסוכנויות הסדרים גדולות הניבו נתונים שלמרות חלקיותם מהווים מדגם רחב ומייצג שיש בו כדי לשפוך אור על המצב הקיים - חברות הפנסיה גובות דמי ניהול גבוהים עד מופקעים מכספי הפיצויים של הציבור.

תנועת הערבות:  לא מפתיע, נכון. אבל עצוב. באמת עצוב.
בערבות הדדית זה לא יקרה.
משרד האוצר עצמו מכין תוכנית חירום לפיה מי שינהל את כספי הפנסיה שלנו יהיו מלכ"רים, היינו מוסדות ללא כוונת רווח. האוצר לא היה חושב על זה לולא הבין עד כמה האינטרסים של ציבור החוסכים ושל המשקיעים המוסדיים הפוכים ומנוגדים, נכון להיום.
הפיתרון האמיתי הוא לא ברגולציה ולא בצעדים כפויים, אלא בשינוי היחסים בינינו. תחשבו לרגע, הייתם גובים מההורים שלכם דמי ניהול מופרזים על כספי הפנסיה שלהם? או מצביעים בעד הטייקונים ונגד חסכונות החיים של ההורים שלכם באסיפות שדנות ב"תספורות" שמציעים הטייקונים, היינו בויתור על חלק מהחובות שלהם לציבור המשקיעים?

 

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך