?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

ועדת הכספים אישרה: שיעור המע"מ לא ירד ב- 2013

shutterstock 64485940 new

"שיעור המע"מ שאמור היה לרדת ב-1 בינואר 2013 מ-16% ל-15.5% לא יופחת. כך החליטה היום ועדת הכספים שאישרה צו מע"מ בעניין. עפ"י הערכות משרד האוצר, התוספת להכנסות המדינה מהשארת שיעור המע"מ על 16% עומדת על 2 מיליארד שקל".

"עם זאת, בכנסת מעריכים כי לא זו בלבד ששיעור המע"מ לא יירד בתחילת 2013, אלא, שייתכן שהמע"מ אף יועלה ב-1% ל-17%.

"ב-30.12.2010 ביקשה הממשלה להפחית את המע"מ שחצי אחוז בלבד החל מה-1.1.2011 ובכך לקובעו על 16% ולא להחזירו לרמתו המקורית 15.5%. השיעור של 16% נקבע אף הוא כהוראת שעה עד ל-31.12.2012 ומכאן שב-1 בינואר 2013 אמור היה לחזור לשיעור של 15.5%.

תנועת הערבות: לבטח יהיו עוד הרבה גזירות בדרך, כי צריך להגיש תקציב, יש גירעון גדול וממשלת אחדות שלא תיפול על תקציב עם גזירות. אותה הממשלה ש"נתנה" בחצי שנה האחרונה, עכשיו נאלצת "לקחת". רבים מהישגי המחאה בסכנה, בגלל העדר תקציב.

האם העם יסכים לכך, או שיצא לרחובות ביתר שאת? מבוי סתום לפנינו, אלא אם כן נבין שכלכלה חברתית, המבוססת על ערבות הדדית בינינו, היא לא רק צו השעה, אלא גם משתלמת מאוד מהבחינה הכלכלית.

בנוסף, יש לנו גם הצעות קונקרטיות, כמו העלאת מע"מ על מוצרי יוקרה והפחתתו על מוצרי בסיס, העלאת מס חברות (הוא עדיין יישאר נמוך), מס ירושה על ירושות מעל 5 מ' דולר, יישום המלצת מס העשירים של וועדת טרכטנברג ועוד. אבל בעצם, אם נחייה בערבות הדדית, ימצא כסף להכל, בלי גזירות.

האם תגבו מאמא שלכם מחיר מופקע על מוצר שאתם מייצרים? (פותר את יוקר המחייה)

האם תעלימו מהילדים שלכם חלק מהמשכורת שלכם? (היקף הכלכלה השחורה עולה על 100 מיליארד ש"ח בשנה, שלא מגיעים לתקציב המדינה) ויש עוד המון דוגמאות.

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך