?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

הממשלה: דיור בר השגה יכלול שכירות מפוקחת

shutterstock 1917145 new 

"ח"כ חנין ביקש שפרקי החוק יוצגו קודם במלואם במשך שבועיים-שלושה, כדי שחברי הוועדה יוכלו לקבל את התמונה השלמה, ורק לאחר מכן ייפתח התהליך של דיון נפרד בכל פרק.

לגבי הביקורת על כך, שבעלי עניין לא נכללים במוסדות התכנון ולא נקבע ייצוג לארגוני הירוקים, אמר כהן כי "השתדלנו להיענות לבקשות של הגורמים השונים לשיתוף פעולה, אבל ברור שלא ניתן לתת ייצוג לכולם". עוד הוסיף כי "מתגבש הנוהל שכל בעלי העניין בכל תחום ישותפו בישיבות של ועדות התכנון בשלב הדיונים הראשון בכל תוכנית בניין, כדי שיעלו את כל הערותיהם והשגותיהם מראש - כך שיובאו בחשבון בהמשך הדיונים על אישור התוכניות".
שר הבינוי והשיכון, אריאל אטיאס, אמר בתגובה להסכמה לכלול את הפיקוח על מחירי השכירות לדיור בר השגה בחוק הרפורמה בתכנון ובנייה כי "ההתערבות במחירי השכירות מבורכת, אך אינה מספקת. אני שמח שהתקבלה עמדתי בעניין דמי שכירות מופחתים ב-20% ממחיר השוק, אולם לא די בכך. אמשיך להיאבק גם לטובת זוגות צעירים שרוכשים דירה במחיר מפוקח ומופחת ממחירי השוק" ".

תנועת ערבות: אנחנו בעד וסבורים שזה צעד חשוב במימוש הזכות הבסיסית של כל אזרח, ליהנות מקורת גג מעל ראשו, בין בבעלות ובין בשכירות, בהתאם לנסיבות. בכלל, באותו סל מוצרים ושירותים בסיסי שעל הממשלה לספק לכל אזרח (דיור בריאות, חינוך, מזון ופנסיה) נדרשת מעורבות ממשלתית גדלה והולכת. זה תפקידה של הממשלה ומצריך התערבות גדלה והולכת שלה בכלכלה, מה שיצריך משאבים נוספים.
זאת הסיבה שאנו תומכים בהעלאת המיסוי הישיר על בעלי הכנסות גבוהות, בהעלאת מס חברות, בהעלאת מע"מ (מס עקיף) על מוצרי יוקרה ובשמירה על הגירעון הנוכחי בתקציב המדינה והקפאה של חוק הגירעון הפוחת שאמור להוריד את הגירעון עד לרמה של 1% בשנת 2014. הממשלה החלה ליישם חלק מהצעדים האלה וזו בפרוש מגמה חיובית בחקיקה הסוציאלית בישראל.
נקווה שההמלצה הזו לדיור בר השגה בשכירות, לא תתנפץ על סלעי האינטרסים הפוליטיקה, הלוביסטים והמקח וממכר הפוליטי המכוער, כפי שקרה לחלק חשוב מההמלצות העיקריות של וועדת טרכטנברג. נחיה ונראה.
חשוב לזכור, שהצעד החיובי הזה, במידה ויצלח את דרך החתחתים הפוליטית הממתינה לו, הוא רק אחד מצעדים רבים הדרושים כדי להביא את אותן זכויות בסיסיות המגיעות לכל אזרח מהממשלה.
ושפיתרון המצוקות המיידיות הוא רק שלב ראשון והכרחי, כדי לאפשר לתהליך החינוך לערכי הערבות ההדדית להתנהל במקביל ולייצר את השינוי האמיתי, המשמעותי, בחברה ובכלכלה הישראלית, כתוצאה מהתקשרות חדשה בין בני האדם. וזאת, במסגרת אמנה חברתית-כלכלית חדשה המבוססת על ערבות הדדית.

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך