?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

תקציב 2013: גזרות, קיצוץ חד בהוצאות והגדלת נטל המס

shutterstock 94525573 new

"צד ההוצאות בתקציב המדינה ל-2013 יהיה גדול ב-2.9% מבתקציב 2012, לפי נוסחה שגובשה באוצר ב-2010. עם זאת, גידול של 2.9% לא יכסה את הגידול בהוצאות המתחייב מהטייס האוטומטי - גידול כתוצאה מהגידול באוכלוסייה והגידול בהתחייבויות המדינה לשנה הבאה בעקבות החלטות הממשלה והכנסת, כמו אימוץ דו"ח טרכטנברג והעלאות שכר.

באוצר מעריכים כי הגידול בהוצאות, שאיש לא צפה את גודלו מלכתחילה, יחייב את הממשלה לקצץ 12-10 מיליארד שקל בצד ההוצאות. בנוסף, בכירי משרד הביטחון מאמינים כי תקציב הביטחון יגדל ב-3 מיליארד שקל ב-2013. לעומתם, לטענת שטייניץ, תקציב הביטחון יקטן ב-2 מיליארד שקל ב-2013. מערכת הביטחון תדרוש תוספת של 7-5 מיליארד שקל לתקציב הביטחון בשנה הבאה. את ההכרעה יקבל כמו בכל שנה ראש הממשלה, אלא שהשנה הוא קרוב הרבה יותר לדרישות מערכת הביטחון.

באוצר מציעים להקפיא חלק מהתוספות ליישום המלצות ועדת טרכטנברג ב-2013 ‏(סך התוספות 3.3 מיליארד שקל‏), וכן מדברים על פשרה עם מערכת הביטחון על תוספת תקציב צנועה יותר, הקפאת חלק מהתוספות לאקדמיה, הקפאת ופריסת חלק מהתוכניות בתחום תשתיות הכבישים והרכבות, וקיצוץ שווה בתקציבי כל משרדי הממשלה בהיקף של 9-8 מיליארד שקל.

בצד ההכנסות קיים סיכוי גדול מאוד כי המע"מ, ששיעורו כיום 16%, יועלה כבר בתחילת יולי הקרוב ל-17%, מה שיגדיל את הכנסות המדינה ב-2 מיליארד שקל השנה וב-4 מיליארד שקל נוספים בשנה הבאה. נוסף על כך, צפויה ב-2013 העלאה במס החברות, למגינת לבם של נתניהו ושטייניץ, מ-25% ל-26% - מה שיגדיל את הכנסות המדינה בעוד 700 מיליון שקל. צפויה גם העלאה במס על סיגריות ועל אלכוהול. יש המעריכים כי יוטל גם מס על יחידים בעלי הכנסות גבוהות במיוחד, אך הסיכויים שזה יקרה נמוכים מאוד".

תנועת הערבות: יהיו עוד הרבה גזירות בדרך, כי צריך להגיש תקציב, יש גירעון גדול וממשלת אחדות שלא תיפול על תקציב עם גזירות. אותה ממשלה שנתנה בחצי השנה האחרונה, עכשיו נאלצת לקחת. רבים מהישגי המחאה בסכנה, בגלל העדר תקציב.

האם העם יסכים לכך, או שיצא לרחובות ביתר שאת? מסביבנו אביב הדמים הערבי ובאירופה כבר התחלפו 12 משטרים, על רקע מצוקות כלכליות וחברתיות. למה להמר על גורל ישראל?

מבוי סתום לפנינו, אלא אם כן נבין שכלכלה חברתית, המבוססת על ערבות הדדית בינינו, היא לא רק צו השעה, אלא גם משתלמת מאוד מהבחינה הכלכלית.

אלו לא מילים גבוהות, הן מגובות גם בהצעות קונקרטיות, כמו העלאת מע"מ על מוצרי יוקרה והפחתתו על מוצרי בסיס, העלאת מס חברות (הוא עדיין ישאר נמוך), מס ירושה על ירושות מעל 5 מ' דולר, יישום המלצת מס העשירים של וועדת טרכטנברג ועוד.

אבל בעצם, אם נשנה תחילה את הקשר בין אדם לזולתו, בין מדינה לאזרחיה ובין מדינה למערכת הבינלאומית כולה, מקשר כוחני, אינדיווידואליסטי ודרוויניסטי, ממשחק סכום אפס לקשר של התחשבות הדדית, שיתוף פעולה וערבות הדדית, ימצא כסף להכל, בלי גזירות. כן, בלי גזירות.

  • האם תגבו מאמא שלכם מחיר מופקע על מוצר שאתם מייצרים? (פותר את יוקר המחייה)
  • האם תעלימו מהילדים שלכם חלק מהמשכורת שלכם? (היקף הכלכלה השחורה עולה על 100 מיליארד ש"ח בשנה, שלא מגיעים לתקציב המדינה) 

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך