?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

כסף = זמן חלקֵי אנרגיה

shutterstock 64788109

ידיעה: "בזמן שראשי המדינות המובילות בעולם מנסים למצוא דרכי יציאה מהמשבר הכלכלי, והכלכלנים משתדלים להבין את טבעו, מדענים מאוניברסיטת זביקליה החליטו להתעמק במהות הפיזית של הכסף. הם העלו את ההשערה שהפיננסים הינם סוג חומר מסוים, ולפיכך הם תואמים לחוקי הפיזיקה הקלאסיים.

החוקרים הגיעו למסקנה שאם המונח שנקרא "משבר" מבטא את השינוי החד בתכונות המערכת הפתוחה, הרי התהליך הזה ללא ספק יגרום להופעתו של מבנה חדש, אולי מושלם ומסודר יותר, של אותה המערכת. במילים אחרות, ככל שהמשבר חזק יותר, כך הכלכלה העולמית תהיה בהמשך חזקה ואמינה יותר.

הכסף הוא חומר. ולכן, בהתאם לחוקי הפיזיקה, הכסף קיים במימד זמן מסוים ויש אנרגיה מסוימת. כתוצאה מכך, הוצגה הנוסחה הבאה: "כסף = זמן חלקֵי אנרגיה". הדבר פשוט: הכסף מניע את המנגנונים הפוליטיים והחברתיים במשך תקופת זמן מסויימת, ובעצמו מהווה את נושא האנרגיה.

מתוך ההנחה הזאת החוקרים מוכיחים שריכוז הכסף במקום אחד גורם להפחתת האנרגיה שלו. הכסף אינו צריך להיות מונח ולא מנוצל, אלא עליו להיות בשימוש מתמיד, וזה לא משנה אם מדובר בתקציב משפחתי או מדיני.

את הקשר ההדדי בין אנרגיה וכסף קל להסביר. "אם האנרגיה של הכסף מתגשמת רק במוצרי הייצור, הרי שהתנופה בייצור יכולה לגרום להפחתת ערכו של הכסף ושאיפתו לאפס (משבר ייצור היתר, האינפלציה, פיחות המטבע). חוץ מזה, מתוך הנוסחה ה"קסומה" הזאת נובעת מתלותו של הכסף בזמן: ככל שיש יותר כסף בידי האנשים או המדינה, כך נדרש יותר זמן כדי "לפזר" אותו.

המדענים משוכנעים שהתייחסות לכסף כסוג חומר מסוים שקיים בצורה חומרית ווירטואלית מאפשרת, על סמך חוקי התנועה, שיתוף הפעולה ושימור החומר, לכלכל ולחזות את התנועה והאנרגיה של הפיננסים במימדי המדינה כולה או אזוריה המסויימים. במילים אחרות, הכלכלנים שמנהלים את זרימת הכספים יצטרכו ללמוד פיזיקה".

תנועת ערבות: הכסף הינו השתקפות המדוייקת של רצוננו להיטיב עם עצמנו, אם הוא מכוון לרווח פרטי, ושל רצוננו האלטרואיסטי, או אם מכוון לטובת החברה.

השימוש בכסף תלוי בנו. הוא יישאר כמדד לשינוי הרצונות, אפילו אם הוא ייעלם בצורתו הנוכחית ויישאר רק בצורתו הווירטואלית. זוהי מדידת היחסים בינינו, הכלכלה כולה היא רק ביטוי ליחסים החברתיים בינינו. לכן תיקון המשבר תלוי בייסוד שיטת חינוך לאדם.

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך