?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

לפנינו חוסר שביעות רצון של ההמונים!

shutterstock 79471000

חוות דעתו של א. קוּדְרִין שׂר האוצר לשעבר של רוסיה: מבנים תאגידים באירופה ובעולם חישבו לעצמם את התסריט של משבר החובות, הירידה בצמיחה, ירידת הביקוש על הנפט ומוכנים לזה. פעולתו של הבנק האירופאי המרכזי בקניית החובות, זוהי מידה מאולצת שלא תוביל לירידת החוב הלאומי של המדינה. אם המיתון יימשך עוד שנה, אז יהיה צורך לפתור את הבעיה בעזרת משאבים עוד יותר גדולים על חשבון קרנות הייצוב, קרן המטבע הבינלאומית.

מדינות אירופה יצטרכו בזמן הקרוב לקבל החלטות לצמצום ההוצאות התקציביות, אחרת זה יביא לגדילת החוב הלאומי ולחוסר היכולת לשרת אותו. התסריט של הצלת הכלכלה האירופאית דרך הנפקה נוספת וגדילת האינפלציה, הוא יותר סביר. אם תישמר ההנפקה לשמירה על הכלכלה, אז בסופו של דבר, זה יהפוך לאינפלציה, וזה יכה בהכנסות הריאליות של האוכלוסייה. על ידי כך, דרך האינפלציה תינצל התעשייה, אך יקטנו ההכנסות הריאליות של האוכלוסייה.

תנועת ערבות: אך גם על ידי השיטות האלה שום דבר לא נפתר. ובעתיד מצטיירים עוד גלים של אי שביעות רצון.

חייבים לשנות את המערכת של החברה, של התעשייה, של הכלכלה, לצריכה חכמה, לחינוך והשכלה אינטגרליים, לאיחוד מול האתגר המשותף, לשנות את היחס הצרכני כלפי העולם, כלפי הטבע, כלפי הסובבים.

חייבים להתחיל מראש בהסברה ויישום שיטת חינוך לכלל האוכלוסיה שמטרתה להביא שינוי בנקודת המבט של כולנו על החברה, שינוי סדר העדיפויות, שינוי ערכי החיים והכיוונים החדשים, האינטגרליים. רק על ידי השינוי הזה נוכל לספק לעצמנו ולילדנו עתיד בטוח.

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך