?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

האבטלה באזור האירו הגיעה לשיאה

shutterstock 95498188

הודעה: רמת האבטלה במדינות האיחוד האירופאי גדלה עד ל- 10.8%, והגיעה למדד הגבוה ביותר לאחר הנהגת המטבע האירופאי האחיד בשנת 1999. רמת האבטלה הגבוהה ביותר עכשיו היא בספרד, והיא עומדת על כ- 23.6%.

כמו כן, במדינות האיחוד האירופאי הצטמצם הייצור. כבר שמונה חודשים רצופים האינדקס של יכולת הקנייה עומד ברמה של פחות מ- 50, שזה מעיד על הצמצום הכלכלי של המדינות האירופאיות. במיוחד נחלשה כלכלתה של צרפת, שבה רמת הייצור צנחה עד לשפל הגדול ביותר תוך שלוש שנים.

שׂרֵי האוצר של מדינות האיחוד האירופאי מקווים, שההסכם להגדלת היקף התקציב האירופאי להגשת עזרה פיננסית למדינות הנזקקות, יעזור לשפר במקצת את המצב.

תנועת הערבות: נראה כי אין מוצא מהמבוי הסתום הזה וההיסטוריה מלמדת אותנו כי משברים כלכליים מובילים עד למלחמות עולם. כדי למנוע מצב כזה, דרושה עבודת הסברה מאסיבית על פתרון המשבר בדרך של החינוך האינטגרלי. האדם מהווה את הסיבה למשבר ובכל מקרה יהיה צורך להשתנות מראייה צרה ואינדיבידואלית, שמאפיינת את האדם כיום, לתפיסה אינטגרלית.

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך