?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

נפילה חופשית של האיחוד האירופי

ידיעה: "דו"ח של מנגנון ההתרעה האירופי (Alert Mechanism) מזהיר, שב-12 מדינות, כולל איטליה, ספרד, דנמרק ושבדיה, קיים סיכון שיופיע משבר כלכלי, בגלל רמת החוב הלאומי והמחסור ביכולת התחרותיות.

על פי הדו"ח, בלגיה, בולגריה, קפריסין, דנמרק, פינלנד, צרפת, איטליה, הונגריה, סלובקיה, ספרד, שוויץ ובריטניה זקוקות לבחון מחדש בצורה רצינית את מדיניותן המאקרו-כלכלית".

תנועת הערבות: אבל אין שום אפשרות לבחון אותה מחדש, מפני שאם לא מחליפים את העלאת הצריכה בהגבלת הצריכה, יש צורך לעורר את הביקוש, אבל הוא לא קיים, בגלל התדלדלות האוכלוסייה. המעגל נסגר.

צריך לשנות את כל המערכת, לעבוד לפי מידת הצורך, ובכל שאר הזמן הפנוי, לעסוק בחינוך אינטגרלי (מקושר), ללמד את האדם איך להתנהל בעולם החדש שמתגלה בפנינו. בעל כורחנו גילינו שהעולם גלובלי וקושר בינינו בתלות הדדית. אנחנו לא יכולים לברוח האחד מהשני. מה שכן, אנחנו יכולים ללמוד איך לחיות בהדדיות, בשיתופיות, להתאים עצמנו למציאות שמגלה לנו יום אחר יום עד כמה אנחנו קשורים אחד לשני, אך היות והיחסים החברתיים בינינו מושתתים על אינדיווידואליזם ועל תועלת עצמית על חשבון הזולת, לכן נולד המשבר, מתוך חוסר התאמה בין התלות הקיימת בינינו לבין הקשרים בינינו בפועל. אם נלמד איך להתנהל במציאות החדשה הזו, אם נחנך עצמנו לאינטגרליות, זה יעורר בחברה הרגשה של אושר, שלווה ומילוי, אפילו באורח חיים צנוע יותר.

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך