?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

הבנק העולמי צופה לסין משבר בקנה מידה גדול

ידיעה: "משבר בקנה מידה גדול עומד לפקוד את סין, אם הממשלה לא תתחיל לבצע רפורמות כלכליות, שמכוונות לצמצום השתתפותה של המדינה בכלכלה.

הצלחתה של כלכלת סין תלויה בצמיחת התוצר המקומי הגולמי. אם הקצב שלו יואט, המשבר יכֵה בכל החיים החקלאיים של המדינה. השתתפות המדינה משפיעה בצורה שלילית על הצמיחה הכלכלית. הבירוקרטיה מנהלת את החברות הממשלתיות בצורה מאוד לא יעילה.

בנובמבר 2011 הצטמצם הייצור התעשייתי בסין, לראשונה מזה שלוש שנים. ניתן להסביר זאת על ידי משבר החוב באירופה, שהקטין את הביקוש למוצרים סיניים, וכך גם עקב צמצום הצריכה הפנימית והקשחת המדיניות המוניטרית בסין. על פי סיכומי הרבעון השלישי של שנת 2011, הצמיחה בתוצר המקומי הגולמי עמדה על 9.1 אחוז, בחישוב שנתי, שזהו המאזן הגרוע ביותר בשנתיים האחרונות".

תנועת ערבות: עושה רושם שהמשבר הוא בלתי נמנע ויגיע לסין בכל מקרה. סין תוכל לצאת ממנו רק אם תארגן מחדש את כל החברה ותעניק לעם את הידע והכלים להתמודד בעולם האינטגרלי (המקושר) דרך ייסוד חינוך אינטגרלי, שיגרום לשינוי מבני וארגון מחודש של כל המדינה לצריכה נבונה, לחלוקה שווה ולשמירה על איכות הסביבה. המטרה היא להתאים עצמנו למציאות, לעולם שבו כולנו נמצאים בקשרים של תלות הדדית בינינו, ולכן גם על הסינים וגם על כולנו לרכוש את היכולות להתמודד במציאות החדשה, בעולם החדש.

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך