?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מאמרים וטורים

"המשוב הארצי": עוד מבחן מדידה לילדים

shutterstock 44072 new

"המבחן החדש יסתמך על מבחני הישגים ושאלונים של תלמידים, מורים ומנהלים, ויאפשר לבדוק בין השאר שיטות לימוד והישגים של אוכלוסיות שונות. המבקרים: "כל מה שניתן למדידה לא חשוב, ומה שבאמת חשוב לא ניתן למדוד".

מטרת "המשוב הארצי" היא לתת למערכת החינוך מושג לגבי נקודות החוזק והחולשה בידע של התלמידים בתחום הנבדק. גם שינויים בהישגי התלמידים לאורך זמן, פערים בהישגים בין קבוצות שונות באוכלוסייה, עמדות התלמידים כלפי תחום הדעת ולמידתו וכיצד הוא נתפס בעיניהם - יזכו להיבחן במסגרתו. המשוב אף יאפשר לבדוק עד כמה מתאימות התשתיות העומדות לרשות בתי-ספר לצורכי ההוראה.

עם זאת, מדיניות המשרד הדוגלת במדידה של מורים ותלמידים ובהערכתם, עוררה בשנים האחרונות ביקורת עזה בקרב גורמים שטוענים כי המדיניות שבה הכול מדיד הפכה את בתי הספר ל"בתי חרושת לציונים".

ד"ר עמנואל תמיר מהמרכז האקדמי לחינוך של מכללת אוהלו טוען כי במקום מדידה מטלטלת של מערכת החינוך רצוי להקצות יותר משאבים להכשרת מורים ולמימוש מוצלח של הרפורמות "עוז לתמורה" ו"אופק חדש".

ד"ר יורם הרפז, ראש התוכנית לארגון ותכנון מערכות חינוך מהמכללה האקדמית בית ברל מוסיף כי מבחנים מכל סוג שהוא "מזהמים את הסביבה החינוכית והופכים את הלמידה לטכנית שבה מנסים לכוון לשאלות המבחן, גם כאשר התוצאות הן לצרכים פנימיים בלבד" ".

תנועת הערבות: אם זה לא היה נושא כאוב, זה היה משעשע לראות איך המורים עוברים תהליך דומה לזה שחווים תלמידיהם. במקום שיש בו מבחנים, אין חינוך. כמו שמסבירים בכתבה ד"ר עמנואל תמיר וד"ר יורם הרפז.

עלינו לבטל כליל את המבחנים ולהחליפם בעבודות גמר, אותן יעשו התלמידים בעבודת צוות משותפת. במידה שהתלמידים משתפים ביניהם יותר פעולה, הם מצליחים יותר, זו צריכה להיות החוויה שלהם. כך הם גם יהיו מוכנים יותר לעולם שבו התלות ההדדית הגוברת, מחייבת אותנו להתחשב זה בזה.

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך