?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מאמרים וטורים

תרומת פינת המשחק להתפתחות הילד

"מהי התרומה של פינות המשחק בגן הילדים? מדוע ילדים כל כך נהנים לשחק בהן? האם המשחק מעכב את התפתחות הילד בכך שהוא מאבד זמן לימודים יקר? האם יש להפסיק את משחק הילד בפינות המשחק כדי שיעסוק בפעילות לימודית? האם יש להגביל את המשחק החופשי (לזמן קצוב, ולשעות הפעלה מסוימות)?

עם ההתפתחות המוטורית והרוחנית בגיל הגן, מזורזת גם ההתפתחות הסוציאלית והרגשית. המשחק הוא הסדנא החברתית של הילד המשחק לבד או בחברה. המשחק מהווה שדה ניסיון חברתי משמעותי בתהליך הסוציאליזציה והאינטראקציה החברתית. דרך המשחק הילד מפנים נורמות חברתיות ומשפר את כישוריו החברתיים (ניהול מו"מ, שכנוע, ניצחון, הפסד, ציות לחוקים, פשרה, גלוי סבלנות, קשירת קשרים חברתיים, החלפת רעיונות, קבלת החלטות, תחרות) תוך שמירה על חוקים וכבוד הזולת. בזמן המשחק מתמודד הילד עם בעיות חברתיות (אמת ושקר, צדק ומוסר) ועליו לנקוט עמדה. למידה זו חשובה מאוד להתפתחותו של הילד בתהליך הפיכתו לאזרח נאמן ומוסרי (כמובן אם הערכים מופנמים) (לוין, ג., 1993).

תרומת "משחקי התפקידים" היא קריטית בתהליך החברות של ילדים (ויגוצקי, 1978). למערכת יחסי הגומלין שמנהלים ילדים עם העולם הסמלי, תרומה משמעותית לשיפור האינטראקציה החברתית. במשחק "כאילו" מתגלה מנגנון שילדים מצוידים בו והוא מאפשר התנתקות זמנית מהמציאות ומילוי תפקיד של מישהו אחר השונה מעצמו. 'משחקי כאילו' דורשים שינוי בפרספקטיבה וילדים מצליחים בה למרות האגוצנטריות המיוחסת להם (האריס 2000). כאשר הילד מזדהה עם דמויות שפגש, הוא רוכש תכונות, רגשות, מחשבות ומיומנויות של דמויות אלה. דרך ההזדהות הופכים מושאי המשחק לחלק מאישיותו של הילד. הזדהות עם התנהגות הזולת תעזור לילד להבין את מושא החיקוי שהנו דמות סמכותית ומוערכת (רופא, גננת)".

קישור למאמר המקורי

  • מאת: אסתר קבלסון, M.A  בהיבטים פסיכולוגיים בהקשרים חינוכיים

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך