?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

הבסיס לחינוך המבוגרים

דעתו של ד"ר אנדריי ורביצקי, חבר האקדמיה לחינוך של רוסיה: "היווצרותה של מערכת החינוך להמונים אפשרה לכל אחד לרכוש תוך פרק זמן קצר של לימודים את הידע שהאנושות צברה במשך היסטוריה ארוכה, וללמוד את המיומנויות הנחוצות לחיים בתחום האישי והמקצועי. אך המחיר לכך הוא שהלומדים ניצבים מול בעיות ופתרונותיהן הסטנדרטיים, שאינם מפתחים את החשיבה של הלומדים. היעילות של הלמידה הזאת נמוכה למדי, מפני שהיא מבוססת על זכירה מכאנית של מידע ואלגוריתמים לפתרון בעיות סטנדרטיות, שכמעט ואינן קיימות בחיים האמיתיים ובפעילות המקצועית. לא מלמדים איך לפתור את הבעיות החדשות והלא סטנדרטיות‫.‬

אחד מהעקרונות של הפרדיגמה החדשה בחינוך צריך להיות נטייה לפיתוח יכולתם של הלומדים לרכוש את הידע באופן עצמאי‫".‬

תנועת הערבות: החינוך האינטגרלי מבוסס על פיתרון בעיות חדשות לגמרי, שדורשות גישה "לא סטנדרטית", ולכן הוא מכוון את הלומד לתפיסה חדשה של העולם‫.‬

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך