?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

הקיצוץ בחינוך: תלמידים יגיעו בחולצות שחורות

ShovrimShtika new

"לא נעמוד מהצד כאשר תהיה פגיעה בעתיד ילדינו", אמר יו"ר ארגון ההורים הארצי, בעקבות הכוונה לקצץ בתקציב החינוך. יו"ר מועצת התלמידים הארצית: "לא ניתן לקצץ". היוזמה: ביום שישי (מחר) יגיעו התלמידים בחולצות שחורות, למרות טקסי שבועות

בנוסף למחאה, מועיל יותר לתת לתלמידים לחוש בעצמם את הקושי להגיע להחלטה לטובת הכלל. להראות להם שזה לא בגלל שיש פה "טובים" ו"רעים", אלא בגלל שמה שטוב ל-א' רע ל-ב'.

לאפשר להם לחוות עד כמה כשהם באים לרגע ההחלטה, כל אחד מהם מושך את השמיכה בכל הכוח לכיוונו ולא מוכן לוותר על עמדתו, גם אם במבט רחב יותר זה יתרום לכולם.

אבל לא להסתפק רק באבחון הבעיה, אלא לתת להם גם את הכלים ליצירת דיון ב"שולחן עגול". ללמד אותם איך להיכנס לנעלים של האחר ולהרגיש את הצרכים שלו כאילו היו שלהם.

הרגשת אמפתיה שכזו תיטע בתלמידים אמון ובטחון, שמתוכם הם יקבלו החלטה מתוך התחשבות זה בזה ובכולם. במחשבה שנייה אולי כדי לנסות את זה גם בכנסת...

הנה דוגמה אחת מרבות למפגש נוער שבו נוצרה הרגשת ה"ביחד", באמצעות ה"שולחן העגול":


כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך