?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

מה הבעיה עם המערכת החינוכית הנוכחית?

shutterstock 2741626 new

"הבעיה עם המערכת החינוכית הנוכחית נובעת מהעובדה שהיא עוצבה, נוצרה ונבנתה לעידן אחר, ושהיא מנסה לפגוש את העתיד עם כלים מן העבר".

סר קן רובינסון, בעל שם עולמי בנושא חינוך, יצירתיות וחדשנות, מדבר על הסיבות לכשלונותיה של מערכת החינוך הנוכחית בוידאו RSA המפורסם המופיע בכתבה זו:

בתי ספר נוצרו ונבנו לפי פס ייצור תעשייתי: צלצולי פעמון, מתקנים נפרדים, מקצועות נפרדים. אנו עדיין מחנכים ילדים בקבוצות, אנו מעבירים אותם במערכת על פי קבוצת גיל".
• "החינוך עוצב והתבסס על האינטרסים של העידן התעשייתי".

צפו ב-RSA Animate: פרדיגמות חינוך משתנות:

רובינסון מגדיר את תוצאת כשלונותיה של מערכת החינוך בכך ש"נגרם תוהו ובוהו בחייהם של אנשים. היא היטיבה עם מעטים. יש אנשים שהפיקו תועלת רבה ממנה, אך זה אינו כן לרוב".

הוא מדגיש כיצד, עקב סיבות אלו, מערכת החינוך נכשלת בסיפוק צרכיהם של ילדים של היום, ש"ילדנו חיים בתקופה העוצמתית ביותר בהיסטורייה של כדור הארץ. הם מותקפים על ידי אינפורמציה המושכת את תשומת ליבם מכל עבר: מחשבים, טלפונים ניידים, פרסומות, מאות ערוצי טלוויזיה, ואנו מענישים אותם על היסח הדעת. ממה? חומר משעמם בבית הספר, על פי רוב".

רובינסון מציע שלושה פתרונות לתיקון כשלונותיה של מערכת החינוך:

1."להתגבר על המושג הישן של עיוני, לא עיוני, מופשט, תיאורטי, מקצועי, ולראות את האמת אודות החינוך: מיתוס".

2. "להכיר בכך שרוב הלמידה המשמעותית מתרחשת בקבוצות: שיתוף פעולה מוביל לצמיחה...

3. לשנות את תרבות מוסדותנו".

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך