?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

מהפכה באקדמיה: כל אחד יוכל להתקבל ללימודים גבוהים בארץ

shutterstock 50867962 new

"המל"ג הודיע על הקלה דרמטית בתנאי הקבלה ללימודים גבוהים בישראל. במסגרת השינוי, יוכלו גם מועמדים ללא תעודת בגרות וללא 12 שנות לימוד להשתלב במסגרת קדם אקדמית. בזכות הרפורמה יגדל משמעותית מספר העוברים ללימודי תואר ראשון.

על פי המצב כיום, תלמיד שמסיים את בית הספר ללא תעודת בגרות מלאה יכול להשלים אותה על מנת להתקבל לאוניברסיטה, או לגשת לאחת המכינות הקדם אקדמאיות אשר עובדות בתיאום עם המוסדות להשכלה גבוהה, ולקבל תעודה שתאפשר לו ללמוד במסלולים מסויימים ומוגבלים.

הרפורמה החדשה עליה הוחלט היום, תוביל שני שינויים מרכזיים במצב זה, ותאפשר בסופו של דבר גם לתלמיד ללא השכלה - להתקבל למסלולים שונים ומגוונים באוניברסיטאות.

השינוי המהותי צפוי להתחיל לשמחת הסטודנטים כבר בשנת הלימודים האקדמית הקרובה, בתהליך הטמעה שיימשך שנה נוספת. ביצוע ההחלטה תעשה באמצעות תקצוב של הועדה לתכנון ותקצוב במל"ג, הקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון ומשרד החינוך.

מי שצפויים להשתכר במיוחד מהשינויים הללו, הינם אוכלוסיות חלשות שמידת הנגישות שלהם להשכלה הגבוהה תגדל בעקבות הרפורמה. כך, קבוצות אוכלוסיה כגון גברים חרדיים, יוצאי אתיופיה ומיעוטים, בעיקר בדואים - יזכו לסיוע ולהקלות ייחודיות.

יו"ר המל"ג, שר החינוך גדעון סער, אמר כי "מדובר ברפורמה שתאפשר הזדמנות שניה לאלפי צעירים להשתלב באמצעות המכינות הקדם אקדמיות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל" ".

תנועת הערבות: נראה שהרפורמה החדשה מקלה על רכישת ההשכלה ויצירת כמה שיותר מומחים, ואילו כל הבעיה, היא בחינוך - איך ליצור בני אדם. כאלה שמרגישים חלק מהחברה, שאליה הם שייכים ומבינים שתועלת הכלל היא למעשה תועלתם הפרטית. שעבורם התחשבות הדדית היא כרטיס כניסה לעולם המקושר שאליו אנו צועדים.

לשם כך חיוני ליצור סביבה, שתתן לאדם דוגמאות חיוביות להתחשבות בזולת, עבודת צוות ונקודת מבט רחבה, על האנושות כעל מכלול אחד שהוא כלול בתוכו ותלוי בכל פרטיו.
מצד שני הרפורמה החדשה נותנת הזדמנות לחשיבה מחודשת של מטרת החינוך. במקום שבתי הספר יהיו מקום ל"רכישת השכלה" ו"הכנה לאוניברסיטה", הם יוכלו להתמקד בעיקר ולהקנות חינוך במלוא מובן המילה לילדים.

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך