?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

עם ישראל

לא רציונלי ולא במקרה

ד"ר רפי ואגו, היסטוריון וחוקר אנטישמיות מודרנית, על ההיבטים האי רציונליים של האנטישמיות בזמננו ובכלל

  • מאת: ליאור גור, ערוך תוכן ברצועת "הערבות" בערוץ 66

EffectParpar DrVago Antishemiut newהאנטישמיות היא השנאה בעלת תוחלת החיים הארוכה ביותר בעולם. היא מצליחה להתקיים מימי העולם העתיק ועד ימינו. מחקרים מודרניים, המתבססים על ניתוח פסיכולוגי, סוציולוגי ואנתרופולוגי של התופעה, מדגישים עוד יותר את המסקנה שהיהודי נתפס כאחֵר האולטימטיבי בתרבות האנושית.

לפי התמונה המדעית המצטיירת לעינינו, לא משנה עד כמה ננסה להיות כמו כל העמים, לעולם לא יראו בנו עם נורמלי, לפחות לא בדורות הקרובים. תמיד יצוצו אנשים במקומות שונים בעולם שידגישו את הייחודיות של העם היהודי בכיוון השלילי, בדיוק כמו שאחרים ידגישו את הייחודיות שלנו בכיוון החיובי.

מדינת ישראל – גם היא לא תיתפס כמדינה נורמלית, לפחות כל עוד אנחנו חיים ב"שכונה" הזאת, עם הבעיות המיוחדות שלנו. לצערי, מחקרים רבים מוכיחים עד כמה האירועים במזרח התיכון מקפיצים את מדד האנטישמיות בעולם. כך שיש קשר הדוק בין התקריות וההתבטאויות נגד ישראל והציונות ובין התבטאויות נגד העם היהודי.

כשתכונות המשויכות לסטריאוטיפ היהודי הקלאסי מולבשות בשיח העולמי על הרעיון הציוני ועל מדינת ישראל, מובן מאליו שאין כאן ביקורת לגיטימית על ממשלת ישראל, אלא ביקורת כלפי התכונות של העם היהודי, שלא ישתנו בוודאי. כי מי הם הישראלים אם לא יהודים.

אפשר לטעון טיעונים רציונליים רבים כנגד האנטישמיות והאנטי-ישראליות, אפשר לנסות להסביר מה עושים ויעשו מדינת ישראל והעם היהודי לטובת התרבות האנושית, אבל בסופו של דבר הטיעונים שעלינו להתמודד איתם הם ברמה האי רציונלית. ומול תופעה אי רציונלית קשה מאוד להתמודד באמצעות הסברים רציונליים.

 

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך