?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

שנת הערבות

התחמקויות או פיתרונות?

מתוך פרק המבוא של דו"ח ועדת טרכטנברג:

"קיץ 2011 השמיע זעקה והצית זיק של תקווה לחברה בישראל: זעקה רמה על תחלואיה אשר הצטברו ונערמו וגאו במהלך השנים האחרונות, ותקווה לחולל שינוי עמוק, שינוי שיצמיח חברה צודקת יותר, מושתתת על סולידאריות והוגנות כלפי האדם המתפרנס בזיעת אפו ותורם את חלקו לכלל, ונבנית על מכנה משותף ערכי לכל מגזריה.

צדק חברתי פירושו הלימה בין התנהגות נורמטיבית, תרומה ומאמץ של הפרט, לבין התגמול שהפרט מקבל. צדק חברתי פירושו שוויון הזדמנויות בשלבי הפתיחה, כללי העסקה ותחרות הוגנים בהמשך, ביטחון בסיסי וכבוד לאחר הפרישה. צדק חברתי פירושו שאם הגורל מכה בפרט מכל סיבה שהיא, החברה תסייע בהבטחת קיומו הבסיסי, נגישותו, וכבודו. מימוש של צדק חברתי ושל מכנה משותף ערכי, בדרכי נועם ובהחלטיות, זו תמצית הגישה אשר צריכה להנחות את מימוש השינוי המיוחל בחברה הישראלית.

חלק מתחלואי החברה מקורם בתופעות כלל עולמיות, ובפרט בגלובליזציה המחדדת יתרונות יחסיים במהירות ובעוצמה שלא ידענו כמותם".

"תנועת הערבות": לא נוכל עוד להתגבר על בעיותינו באמצעות פתרונות סרק. זה יהיה כמו לטפל בגוף חולה בסרטן באמצעות פלסתר. בטח שלא נוכל לפתור כך את הרגשת חוסר השוויון החברתי. במדינה קטנה כמו שלנו ההרגשות הללו מחריפות, כמו במשפחה קרובה. הבעיה העיקרית היא חוסר הרגשת המשפחה, הרגשת החיבור במאמץ ההישרדות המשותף. המדינה נקרעת מריבוי הדעות השונות, ורק הודות לשנאה החיצונית אנחנו מטשטשים את חילוקי הדעות הפנימיים.

אך לא יהיה ניתן להחליש את המתיחות החברתית תחת השפעת אמצעים כלשהם! הרי המציאות מראה לנו עד כמה אנחנו תלויים זה בזה, בישראל ובעולם כולו, וממש מובילה אותנו לשינוי, לבניית חברה של קשר הדדי, של ערבות, התחשבות ואהבה. לשינוי היחס בינינו. את זה אנחנו צריכים ללמוד, וכך לחזור לשורשים שלנו. רק מימוש יצירת חברה מאוחדת שמבוססת על הערבות, תוביל אותנו לשלום בינינו ועם כל העולם, אפילו עם שכנינו. שורש הבעיות הוא ביחסים בינינו.

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך