?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

שנת הערבות

דברים שלימדה אותנו משפחת שליט

פרופ' אביה ספיבק, גלובס:

"הסוף הטוב של חמש שנות הגיהינום של גלעד שליט ומשפחתו הוא ניצחון גדול לתפיסה של הערבות ההדדית. משפחת שליט לימדה את כולנו מחדש מהי ערבות הדדית. למדנו שאי אפשר להזניח ולהתעלם ממי שיצא לקרב בשמנו. למדנו שיש גבול לציניות של המערכת השלטונית. אפילו אם צריך לשלם מחיר, שאינו קל כלל ועיקר, כדי להציל את גלעד".

"זו אותה ערבות הדדית שנשכחה בכל אתר של חיינו. זו אותה ערבות הדדית שכדי לחדש אותה קמה המחאה החברתית. טועה מי שחושב שזו מחאה של דיור, זו מחאה נגד השיטה כולה, השיטה שבה מתעשרים מעטים על חשבונם של הרבים, שבה אין חמלה אלא יש קפיטליזם דורסני. עובדה היא שלמחאה הצטרפו מיד בפריפריה, ו-85% מתושבי המדינה הביעו תמיכה במטרותיה.

העם יצא נגד אותה תפיסת עולם שבה המדינה מתנערת מאחריות לטובת הסקטור הפרטי, שבה זכויות עובדים נרמסות לטובת עובדי קבלן, שבה ההפרטה הפכה למילת קסם לפתרון כל חוליי המגזר הציבורי ובה עוברים נכסי המדינה לקבוצה מצומצמת של מיוחסים".

"הציבור בישראל חפץ בחזרה לערכים שבשמם חוזר גלעד שליט משביו. ערכי ערבות הדדית, חמלה וצדק. אלו ערכים שהלכו לאיבוד בשנות הקפיטליזם הגואה בעשור האחרון".

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך