?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

שנת הערבות

רק יחד נוכל להפליג לחוף מבטחים

דעתו של נשיא המדינה שמעון פרס: "אנו רואים משברים כלכליים גם במדינות העשירות ולא רק במדינות החלשות, ובד בבד רואים דור צעיר שמתמרד במזרח התיכון וגם בישראל. יש לתת לצעירים מענה טוב יותר, כדי שיבנו מזרח תיכון טוב יותר. הגבולות כיום לא יכולים לעצור דבר – לא טילים, לא זיהום אוויר ולא מחירים. רק שתוף פעולה ויחסים יכולים לסייע לנו. כולנו נעים על סיפונה של אותה אונייה, ועד שהאונייה תעלה על מסלולה אנחנו צריכים לשתף פעולה על מנת שספינתנו תוכל להפליג לחוף מבטחים".

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך