?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מאמרים וטורים

פורים: סיפור המגילה - אז והיום

shutterstock 71645182new


אז זה היה המן, כיום נסראללה ויש "וייטינג ליסט ארוך" של מי שרוצה לחסל אותנו.
מסתבר שפורים מבוסס על סיפור רציני והוא רלוונטי לנו יותר מתמיד!

  • מאת: אריאל ארשקוביץ


בגדול זה קרה לפני כמעט 2400 שנה. היה אחד המן, שבגדול לא ממש אהב את מרדכי היהודי ואת היהודים באופן כללי, מסיבות כאלה ואחרות. הוא היה מקורב למלך אחשוורוש, הם דיברו כמה מילים וסגרו להשמיד את העם היהודי.

עכשיו, זה לא מפתיע.
זה משהו שמלווה את העם שלנו לכל אורך ההיסטוריה.

אז זה היה המן, היום זה אחמדיניג'אד ויש "וייטינג ליסט ארוך" של מי שרוצה לחסל אותנו.

וזה די תמוה...

מצד אחד עם ישראל, העם שהביא לעולם הכי הרבה קידמה, המוסר, פילוסופיה, רפואה, פרסי נובל בכמות לחלוטין לא פרופורציונאלית לגודל שלו. ומצד שני, העולם אוהב לשנוא אותם.
ועל זה אמר המן לאחשורוש, "ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים, והם שונים מכל העמים."

מה מיוחד כל כך בעם הזה?

לכל אורך ההיסטוריה שלו עם ישראל חי ברוח ה"ערבות הדדית", כמשפחה אחת גדולה.

עם ישראל הצטיין בשוויון, לא היו קטנים או גדולים, גדול היה מי שגדול ביכולתו לאהוב את רעהו כמוהו. זה היה המדד! לא כח, לא כסף, אלא ה"חיבור" בין אנשים.

גם בימינו, אנחנו יכולים לראות את החותם שהרוח של השוויון המשפחתית השאירה בנו - זה העם הכי הומאני עלי אדמות, אפילו בזמן המלחמה האחרונה בדרום, המשכנו לתת לצד השני מזון, חשמל ותרופות בזמן שזרקו עלינו טילים, דבר שאין כדוגמתו בעולם.

לכל אורך ההיסטוריה, כאשר ישראל חיו לפי עקרון הערבות, הם שגשגו והצליחו וברגע שהיו מפורדים, קמו נגדם אויבים להשמידם, כמו בפורים עם המן, בחנוכה עם היוונים ואחר כך עם הרומאים.

ומה כתוב במגילת אסתר? שניצלנו, כי "נקהלו היהודים". כלומר הצלחנו להתאחד ולחזור לחיות כמשפחה, בערבות הדדית.

לכל אורך ההיסטוריה, הקשר המשפחתי בינינו, הגן עלינו והביא לנו שגשוג והצלחה.

היום אל מול האתגרים, הביטחוניים ואחרים, עלינו לשוב ולהתחבר בערבות הדדית,
ושוב להיות כמו משפחה אחת גדולה ומאושרת.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך